Af Elena Westh Jacobsen, Key Account Manager ved laboratorier, forskning og medicinske aktører


Effektiv bekæmpelse af kræftceller

Celle-baseret immunterapi er én af de mest lovende behandlinger af cancerpatienter, hvor alle andre behandlinger ikke har vist sig at virke. Behandlingen bygger på en metode til at bekæmpe kræft med patientens eget immunforsvar som bl.a. består af T-celler. Direkte fra cancerknuden udtages der kirurgisk et stykke væv, der indeholder både cancerceller og T-celler. T-cellerne, der er kroppens naturlige forsvarsmekanisme (kroppens elitesoldater), bringes til at vokse i laboratoriet i såkaldte bioreaktorer og inkubatorer. T-cellerne opformeres fra millioner til flere milliarder i bioreaktorerne og inkubatorerne, der regulerer cellernes temperatur og pH v.h.a. af 5% CO2. Herefter tilbageføres de mange milliarder T-celler til kræftpatienten, hvor de effektivt kan opspore cancerceller, og potentielt kan bekæmpe dem med fornyet styrke.
 

En banebrydende teknologi

Cbio A/S har løbende udviklet fremstillingsprocessen, så processen er blevet mere robust. Bl.a. er processen gjort kortere, blevet etableret i lukkede systemer for at undgå infektioner og der er gjort meget brug af automatisering for at opnå en ensartet proces. I sidste ende kommer disse tiltag til en robust proces patienterne til gode, da disse i mange tilfælde er terminalt syge. 
The Netherlands Cancer Institute og the National Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital har netop sammen præsenteret signifikante kliniske fase 3 data, hvor man opnåede en forbedring hos 50% af forsøgspatienterne og hvor 20% blev kræftfrie. 
 

Høje krav til leverandører

Lægemiddelstyrelsen stiller høje krav til lægemiddelvirksomheder og deres leverandører. Det ved vi hos Strandmøllen, og derfor tager vi ansvar som leverandør til kritiske forsyninger. Alle vores flasker i PHARMA LINE® spores helt ned fra hver enkelt råvare til færdigvarer via batchjournaler. Gassernes ensartede, høje kvalitet er essentiel for at dyrke T-cellerne efter bestemte parametre. Hos Cbio A/S anvender de Strandmøllens PHARMA LINE® med bl.a. GO’CO2 til at dyrke og opformere T-cellerne i inkubatorer.