Kuldioxid flasker med håndhjul Blok af tøris

HVAD ER
TØRIS?​


Tøris er kort fortalt kuldioxid (CO
2) i fast form. Tøris har en temperatur som typiskligger på cirka -78,5° C. Tøris har specielle egenskaber, fordi det går direkte fra gas til fast form uden af på noget tidspunkt at blive flydende. Tøris bliver ekstremt koldt med meget lave kuldegrader, og det kan derfor forudsagde forfrysninger hvis det ikke håndteres korrekt og med de korrekte sikkerheds foranstaltninger. Tøris håndtering er derfor meget vigtigt. 

Tøris benyttes i mange sammenhænge, dels pga. af dets lave temperaturer, og dels fordi det frigiver kuldioxidgas når det sublimerer - det vil sige når det går fra fast form til flydende gas. Ved sublimation abosorberer stoffet energi fra den omgivende atmosfære, hvilket øger molekylernes bevægelse og energiniveau, så det kan bryde fri og ind i en gasformig tilstand. Ligesom kuldioxid er tøris ikke brændbar, men fortrænger derimod ilt.

 

HVAD BRUGER MAN
TØRIS TIL?
 

Det er hovedsageligt inden for healthcare, forskning, rengøring og fødevareindustrien, at man bruger tøris til eksempelvis
 

 • brandslukning
   
 • køling af fødevarer
   
 • rengøring og blasting af fx biler
   
 • lynfrysning af færdigretter og fødevarer
   
 • nedfrysning af væv og biologiske prøver
   
 • transport af biologiske prøver og stamceller som kølemiddel.

 

 

Tøris bliver i stigende grad også brugt af restauranter, barer og underholdningsindustrien til at lave røgeffekter i fx drinks, ved buffeter og til Halloween-arrangementer.

FRA GO CO2
TIL TØRISBLASTINGDen Lille Tørisproducent bruger GO’ CO2 fra Strandmøllen A/S til at producere tøris til miljørigtig afrensning af alt fra landingslys i lufthavne til skibscontainere og maskiner i medicinalindustrien.

 

VI TILBYDER TØRIS I FØLGENDE KVALITETER


Hvor kan man købe tøris? Strandmøllen leverer tøris i flere kvaliteter baseret på forskellige behov i hele Danmark. Tøris markedsføres under følgende varemærker.

SÅDAN FREMSTILLES 
TØRISHvad er tøris fremstillet af? Tøris er i bund og grund fast kuldioxid (CO2). Det fremstilles ved at presse og nedkøle kuldioxidgas til en meget lav temperatur, hvilket resulterer i at kuldioxidgassen overgår fra gas til fast form uden af at passere gennem den flydende fase. Dette resulterer så i dannelsen af tøris. Herefter kan det så fx presses til piller og skiver i forskelige størrelser. 

Hvor koldt er tøris? Tøris har typisk en temperatur på -78,5 grader. Denne temperatur ligger langt under temperaturen i fx en almindelig fryser, hvilket betyder at tøris har nogle helt særlige egenskaber der gør det velgenet til specielle formål. Tøris skal desuden opbevares i godt ventilerede områder, da det frigiver kuldioxid ved sublimering, hvilket kan fortrænge ilt i luften. 

 

 

 

TØRIS DER MATCHER
DIT BEHOV 

 

Vi leverer tøris i piller med en diameter fra 3 mm til 16 mm samt i skiver i vægtintervaller fra 500 gram til 2.000 gram. Ring til os allerede i dag for at høre nærmere om, hvordan vi matcher dit behov bedst.