TØRIS

Tøris er kort fortalt kuldioxid (CO2)

HVAD ER TØRIS?​

Tøris er kort fortalt kuldioxid (CO2) i fast form, som har en temperatur på -78 grader, der kan give alvorlige forfrysninger, hvis man ikke håndterer den korrekt iført beskyttende påklædning. Den bliver – modsat vand – aldrig flydende, når den møder varme, men går i stedet direkte fra is til gas (deraf navnet tøris). Ligesom kuldioxid er tøris ikke brændbar, men fortrænger derimod ilt.

HVAD BRUGER MAN TØRIS TIL?

HVAD BRUGER MAN TØRIS TIL?

Det er hovedsageligt inden for healthcare, forskning, rengøring og fødevareindustrien, at man bruger tøris til eksempelvis

  • brandslukning

  • køling af fødevarer

  • rengøring og blasting af fx biler

  • lynfrysning af færdigretter og fødevarer

  • nedfrysning af væv og biologiske prøver

  • transport af biologiske prøver og stamceller som kølemiddel.

Tøris bliver i stigende grad også brugt af restauranter, barer og underholdningsindustrien til at lave røgeffekter i fx drinks, ved buffeter og til Halloween-arrangementer.

HVORDAN FREMSTILLER MAN TØRIS?

Man producerer tøris ved at ekspandere flydende kuldioxid fra en tank med et tryk, der er lavere end fem bar. Det medfører, at kuldioxiden tager fast form, så man kan presse den til blandt andet piller og skiver i forskellige størrelser.

TØRIS, DER MATCHER DIT BEHOV

Vi leverer tøris i piller med en diameter fra 3 mm til 16 mm samt i skiver i vægtintervaller fra 500 gram til 2.000 gram. Ring til os allerede i dag for at høre nærmere om, hvordan vi matcher dit behov bedst.

FRA GO' CO2 TIL GO' TØRISBLASTING

Den bedste og mest miljørigtige måde er at rense med tøris. Når man bruger tøris, fordamper den straks, så der er – modsat sandblæsning – ingen affald.

Steen Rasmussen, Den Lille Tøris Producent

VI TILBYDER TØRIS I FØLGENDE KVALITETER