GENANVENDT CO2 BLIVER TIL MILJØRIGTIG AFRENSNING

Den Lille Tørisproducent bruger GO’ CO2 fra Strandmøllen A/S til at producere tøris til miljørigtig afrensning af alt fra landingslys i lufthavne til skibscontainere og maskiner i medicinalindustrien.

De fleste mennesker forbinder CO2 med global opvarmning. Derfor er det nok også de færreste, der forestiller sig, at drivhusgassen kan bruges til at fremstille tøris til miljørigtig afrensning.

Men hos Den Lille Tørisproducent, hvor Steen Rasmussen er direktør, er der ingen problemer med forestillingsevnen.

»Den bedste og mest miljørigtige måde er at rense med tøris,« siger Steen Rasmussen.

Tørisblæsning fungerer som sandblæsning bare uden affald. Under rensningen bliver tørisperler med en temperatur på -78 grader blæst ud med et tryk på 10 bar. Temperaturforskellen og kraften gør, at skidt, olie og fedt sprænger af overfladen.

»Når man bruger tøris, fordamper den straks, så der er ingen affald. I forbindelse med f.eks. sandblæsning skal man ofte skaffe sig af med en masse affald. Og hvis det er noget farligt stads, man renser, så bliver det blandet med sandet, og så står man måske med 500 kg. affald,« forklarer han.
 

GENBRUGER GASSEN, INDEN DEN RYGER TIL HIMMELS

Steen Rasmussen etablerede for knap fem år siden virksomheden Green Cleaning, hvor han ved hjælp af tørisblæsning renser facader, skibscontainere, maskiner og meget andet. Da opgaverne blev mange nok, besluttede han at begynde at producere tøris selv.

Den Lille Tørisproducent blev etableret i december 2019, og produktionen begyndte i januar 2020 i Haslev på Sjælland.

Tørisen er fremstillet af CO2. Når CO2 bliver komprimeret, går det nemlig fra gas til fast form: Tøris. Isen kan derefter trykkes ud i forskellig størrelse. Den optimale størrelse til afrensning er tre mm tykke tråde, som bliver yderligere knust, når de bliver spyttet ud af blæsemaskinen.

CO2’en udvinder og oprenser Strandmøllen fra produktionen af biogas på et af verdens største biogasanlæg hos Nature Energy i Esbjerg. CO2’en kommer altså fra en grøn kilde og bliver så at sige brugt en gang mere, inden den ryger ud i atmosfæren.

»Det særlige ved Strandmøllens produktion af CO2 er, at vi genanvender noget, som ellers ville være røget direkte op i himlen. Det er også derfor, at vi kalder det GO’ CO2,« siger markedsdirektør hos Strandmøllen Lars Laursen.

Andre CO2-alternativer kommer fra fossile kilder - ofte som et restprodukt fra ammoniak-produktion. Og det giver værdi, at det er et grønt produkt, mener han.

»Man skal gøre sit bedste for at bidrage til den grønne omstilling, og det gør man her,« siger Lars Laursen.
 

TØRIS DESINFICERER PRODUKTIONSANLÆG

På biogasanlægget bliver affaldsstoffer, typisk fra dyrehold, omdannet til metan og sendt ud i det danske naturgasnetværk. Af den totale produktion er 60 pct. metan, mens 40 pct. er CO2. Det er denne CO2, som Strandmøllen gennem et anlæg i forlængelse af biogasproduktionen opfanger og renser.

Strandmøllens anlæg har en kapacitet til at producere 22.000 ton om året - nok til at dække en fjerdedel af Danmarks CO2-behov.

Men det er oprensningen af CO2’en, der er central - også for Den Lille Tørisproducent. CO2’en skal nemlig være ren og fri for fugt for at blive til den bedste tøris. Tøris som både fødevareindustrien og medicinalindustrien bruger til at rense produktionsanlæg med.

»De bruger tøris, fordi det er rent og virker desinficerende, mens man blæser med det,« siger Steen Rasmussen fra Den Lille Tørisproducent.

Den Lille Tørisproducent producerer nu mellem 500 og 1000 kg tøris om ugen og afsætter tørisen til f.eks. Københavns Lufthavn, Is til fest, Billig Is og andre, der renser med tøris.

 

2020