Herlev Hospital får oxygen, latox, lattergas og andre gasser fra Strandmøllen.  Flaskeansvarlig på Herlev Hospital, Lennart Wulff, er en erfaren medarbejder. Han er derfor klar over, at der i forbindelse med f.eks. en pandemi, vil være ekstra behov for gasser på hans lager. Hans erfaringskatalog, og tæt dialog med Eva Sommer, er afgørende for, at hospitalets afdelinger altid er forsynet med de nødvendige gasser. Dette gælder både gasser til hjertestop-vogne, smertelindring og til behandling af vejrtrækningsbesvær.

VI HÆNGER SAMMEN I FORSYNINGKÆDEN

Gasserne redder liv, og derfor skal forsyningssikkerheden være i top. Herlev Hospital kan derfor regne med det flow og den levering, der er aftalt. Strandmøllens leveringsdygtighed kombineret med Lennart Wulffs dedikation og indlærte knowhow er altafgørende for, at hospitalernes afdelinger modtager den rette gasart, det rette antal flasker og i den rette kvalitet. Lennart Wulffs daglige gang på afdelingerne, har lært ham at afkode deres behov, og han kan derfor reagere hurtigt på akutte efterspørgsler.

”Mine krav til Strandmøllen er, at I skal være beredvillige og være hurtige til at levere. Det er vigtigt med nære relationer, hurtig levering og troen på, at vi kan løse de uforudsete hændelser”, siger Lennart Wulff om de krav, han har til hospitalets gasforsyning.

Da covid-19 brød ud i foråret 2020 var der ingen, der kendte til omfanget af pandemien, og hvor stort behovet for livsreddende gasser ville blive. Efterspørgslen på flasker med ilt eskalerede, da ilt-behandling var et af midlerne mod covid-19, som man vidste var effektiv. Herlev Hospital var derfor afhængige af Strandmøllens leveringsdygtighed, fordi akutbehovet oversteg det forventede behov.

”jeg stiller store krav til mig selv og min levering til slutbrugeren (patienterne, red.). Vi har med syge mennesker at gøre. Og nogle gange kan det gælde kan liv eller død. Der skal gasserne bare leveres, når der er behov for det. Derfor stiller jeg også høje krav til leverandøren”, forklarer Lennart Wulff.

Både den gode relation, og Strandmøllens forståelse for pludselige opstået behov, gør det muligt at sikre, at der altid er gas nok. Hos Strandmøllen tager man ansvaret på sig, og man er klar over, hvor vital medicinsk gas er. Det kombineret med den gode relationen mellem Lennart Wulff og Strandmøllens gaskonsulenter gør, at vi i fællesskab finder løsninger på et problem, som ingen kunne forudse.

VI LÆRER AF HINANDEN  

Gaskonsulent og produktchef, Eva Sommer, er uddannet anæstesisygeplejerske, og kan med sin erfaring i feltet give en kompetent rådgivning til gasbrugerne og sygeplejerskerne om korrekt og sikker håndtering. Eva underviser i hvordan korrekt aflæsning af flaskerne resulterer i optimeret brug af flaskerne, og brugerne bliver på denne måde oplært i hvordan man udnytter hele flaskens kapacitet. Herlev Hospital er vokset en del de seneste år, hvilket giver en større udskiftning i personalet. Det betyder, at mange forskellige sygeplejesker og sygeplejerskestuderende, kommer i berøring med gasflaskerne. Derfor er det endnu mere vigtigt, at Eva underviser og rådgiver gasbrugerne om sikkerhed, og hvordan de kan føle sig trygge i arbejdet med gasserne i en travlt hverdag, hvor hovedformålet er at redde liv.