Ilt er en af livets vigtigste grundsten. Og hos AquaPri er ilt også livsvigtigt for forretningen.

I Gamst ved Vejen i Sønderjylland producerer virksomheden nemlig 400 tons sandart om året og har på ethvert givent tidspunkt 200 tons levende fisk gående. Vandet i RAS-anlægget skal konstant tilføres ilt, fordi vandet - i modsætning til vand i naturen - ikke mættes med ilt fra luften.

»Vi kan ikke undvære ilt i bare et par timer, så er der ikke nogen fisk tilbage. Forsyningssikkerheden er alfa og omega. Uden ilt er der ingen fisk,« siger fabrikschef hos AquaPri, Jens Åge Larsen.

Ilten bliver produceret på Strandmøllens fabrik i Ejby på Fyn, hvorfra den køres med tankbiler ud i hele landet - også til Gamst. For at sikre at ilten aldrig slipper op, overvåger Strandmøllen hele tiden niveauet i forsyningstanken og er desuden i løbende kontakt med AquaPri om forbruget. Det forklarer Frans Mortensen, produktspecialist hos Strandmøllen.

 »Vi har vores SOS-system. Det står for Strandmøllens overvågningssystem. Vi kalder op til alle tanke minimum to gange i døgnet. Får vi en fejlmelding, ringer vi kunden op og beder vedkommende om at tjekke tanken,« siger Frans Mortensen.
 

HVERKEN FOR MEGET ELLER FOR LIDT

Hos Strandmøllen er man fuldt ud klar over, hvor vigtig iltforsyningen til RAS-anlægget er.

»Det er vigtigt med et stabilt oxygen-niveau for, at der kommer en ensartet fiskebestand,« siger Frans Mortensen.

AquaPri har perfektioneret opdræt af den hvide spisefisk sandart de seneste 12-14 år, og Jens Åge Larsen ved derfor, at det ikke kun er vigtigt, at der konstant tilføres oxygen til vandet i anlægget. Det er også vigtigt, at det er den rette mængde.

»Hvis der ikke er den rigtige mængde ilt i vandet - for meget, for lidt - går fiskens ædelyst ned. Væksten er heller ikke så hurtig, hvis iltniveauet er dårligt,« siger Jens Åge Larsen.
 

BÆREDYGTIGT OPDRÆT AF SANDART

AquaPri er verdensførende inden for sandartopdræt, og anlægget i Gamst er det eneste af sin størrelse i verden, der producerer sandart kommercielt i så store mængder. Samtidig sætter anlægget helt nye standarder for bæredygtigt opdræt.

Anlægget er nemlig verdens eneste fuldt recirkulerede sandartanlæg, hvor hver af anlæggets 13 pumper hvert sekund udskifter 290 liter vand.

»Vi genbruger 98-99 procent af det vand, vi anvender,« siger Jens Åge Larsen, AquaPri.

Man kan udelukkende lave et recirkuleringsanlæg som AquaPris, fordi man tilsætter ilt til vandet, pointerer Frans Mortensen, Strandmøllen.

»Når man har opdræt af sandart i recirkuleringsanlæg, bliver ilttilførslen vigtig, fordi al ilten i vandet bliver opbrugt af fiskene, hvis ikke ny oxygen pumpes ind,« siger Frans Mortensen.
 

FJERNER AL SLAM OG RESTPRODUKTER

Et af de andre miljøvenlige aspekter ved recirkuleringsanlægget er, at det giver mulighed for at opsamle al kvælstof og fosfor, som bruges til markgødning.

»Når vi endelig tager frisk vand ind i anlægget, sker det primært for at gøre vores fisk klar til salg. Når fiskene skal sælges, skal de gå i rent vand for at få en ren og neutral smag,« siger Jens Åge Larsen.

AquaPri afsætter primært produktionen af sandart til Danmark, Holland, Schweiz, Sverige og Østrig.

 

2020