FRA GO’ CO2 TIL GRØN TØRISBLASTING

Vestjyske Dry Ice Technology ApS fremstiller selv bæredygtig tøris, som de bruger til at udføre miljøvenlig tørisblasting af kirker i forbindelse med restaureringer.

Tidens tand sætter spor på de danske kirker rundt om i landet. Det kræver naturligvis løbende restaurering og vedligeholdelse, men før det kan lade sig gøre, så er der i de fleste tilfælde behov for at fjerne eksisterende kalk, puds, maling og tjære fra de bevaringsværdige bygninger.

Her har Dry Ice Technology ApS fra Struer en af sine spidskompetencer, da virksomheden har over 25 års erfaring inden for tørisblasting og tørisproduktion.

”Vi har efterhånden blastet 15-20 kirker over hele landet – blandt andet i Øster Hurup, Horsens og Korsør. Her er det især tjære, som vi fjerner fra bygningerne både indvendigt og udvendigt, for i gamle dage brugte man tjære som tætningsmasse i de tilfælde, hvor pudsen ikke kunne sidde fast”, fortæller Steen Olsen, som er medindehaver af Dry Ice Technology.

Tørisblasting er en rensemetode, hvor man blæser tøris mod en overflade med en hastighed på 10 bar, så eksempelvis tjære, maling eller andre belægninger sprænger af bygningen. Tidligere fjernede man belægningerne med hammer og spartel eller kemikalier, men det havde sine konsekvenser.

”Det var der flere ulemper ved, for enten lavede man skader på bygningen, eller også forurenede man naturen omkring den”, siger Bjørn Sønstabø, der er også medindehaver af Dry Ice Technology, og fortsætter:

”Her har tørisblasting sin berettigelse, for det er en meget mere skånsom metode for såvel bygning som miljø. For det første fjerner vi kun belægningen og efterlader det bagvedliggende materiale i fin stand. For det andet bruger vi udelukkende bæredygtig GO’ CO2 i vores tørisproduktion, og i forbindelse med tørisblastingen fordamper tørisen i det sekund, det rammer overfladen, så der er ikke andet affald, end den tjære vi fjerner fra kirkerne”.
 

GRØN TØRISSPECIALIST MED TRYK PÅ

Tørisblasting vinder efterhånden mere og mere frem som en af de populære rensemetoder, fordi den formår at kombinere effektivitet med miljøvenlighed. Det kræver, at der hele tiden er gang i tørisproduktionen hos Dry Ice Technology ApS, så Strandmøllen A/S lægger vejen forbi Struer et par gange om måneden for at fylde tankene med bæredygtig GO’ CO2.

”Fra tankene fører vi den flydende GO’ CO2 via et isoleret rør ind til pelletstizeren med et tryk på 15-17 bar, så CO2’en næsten omdannes til atmosfærisk tryk. Den bliver med andre ord nogenlunde ligesom sne. Herefter presser vi den sammen i kamrene, så ’sneen’ får fast form som tøris. Sidste skridt er så at ekstrudere tørisen ud gennem en matrice i den diameter, som vores tøris pellets skal have”, fortæller Bjørn.

Diameteren er bestemt ikke uvæsentlig, da den i samspil med lufttryk og valg af dyse har stor betydning for tørisblastingens kvalitet.

”For at opnå det bedste resultat skal du matche størrelsen på dine pellets med det materiale, som du skal blaste. Generelt er 3 mm en fordelagtig størrelse til de fleste opgaver, men vi udvikler og producerer også andre alternativer med GO’ CO2, så vi til enhver tid kan imødekomme vores kunders ønsker til kvalitet”, siger Steen.

Tørisblastingens popularitet blandt private og erhverv smitter som nævnt af på produktionen i Dry Ice Technology. Steen og Bjørn producerer cirka 160 kg tøris i timen og har desuden etableret en isoleret silo som bufferlager for at følge med efterspørgslen.

Få mere at vide om GO’ CO2 her eller læs om tørisblasting her.

 

2021