Argon gasflaske oppefra. Køb gas flasker med kviktop reduktionsventil, lynkobling og beskyttelseshætte., Bedre planet med brug af bæredygtigt gas. Jorden ovenfra med godt miljø

VORES GRØNNE TANKEGANG

ESSENTIEL 
FOR NÆSTE GENERATION 

STRANDMØLLEN OG SAMFUNDSANSVAR


At arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar er en selvfølge for os i Strandmøllen. 
Det ligger vores hjerte nært. 

Vi har i mange år været involveret i, at bidrage til at drive en bæredygtig udvikling fremad og sat en ære i at tage ansvar for både medarbejdere og samfundet.

At eksistere i mere end 100 år på et konkurrencepræget marked kræver både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

For 20 år siden, blev Strandmøllen som nogle af de første energi certificeret efter ISO 50001. Med strøm, luft og vand som råvarer, var det allerede dengang naturligt at spare på energiniveauet. Senere har vi købt certifikater til vores elforbrug, og på den måde gjort vores bedste for at handle grøn strøm til vores luftgas anlæg.

Strandmøllen har således en bæredygtig måde at tænke på i sit DNA. Men med nutidens udfordringer kræves der mere.

FONDEN TAGER ANSVAR
FOR SAMFUNDSUDVIKLINGEN


Siden 1967 har Strandmøllen-koncernen været ejet af Christian Nielsens fond, som har stået for stabilitet og omtanke. Derudover bidrager fonden til teknologisk og industriel udvikling gennem investering i udviklings- og forskningsprojekter.

CODE OF CONDUCT


I Strandmøllen stræber vi altid efter at tage størst mulig ansvar for vores medarbejdere og for verden omkring os. Hver dag. Dette har vi beskrevet i et code of conduct, der angiver retningslinjer for den ansvarlighed og gode praksis som både medarbejderne og organisationen, skal efterleve. Derudover beskriver den de krav, vi stiller til vores leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold.


KULDIOXID OG HYDROGEN - TO GRØNNE LØSNINGER


Kuldioxid (CO2) og Hydrogen (H2) er to velkendte gasser med talrige anvendelser. Derudover er de livsvigtige stoffer, der findes i mange af de ting og processer, som vi tager for givet. Man kan sige, at uden disse to stoffer stopper verden!


Hydrogen har atomnummer 1 i det periodiske system og er det mest almindelige grundstof i universet. Historisk har hydrogen, også kaldet brint, primært været brugt til industriel brug, men i de senere år er brint til transport i stigende grad kommet i fokus. Brug af brint som brændstof til køretøjer bidrager ikke til nogen negativ kuldioxidemission.

På Strandmøllen går vi et ekstra skridt for bæredygtigheden. Vi har udviklet produktionsprocesser, der sikrer grøn hydrogen og bæredygtigt biogent CO2.

BÆREDYGTIG BIOGENT
GO' CO2


Kuldioxid er en essentiel gas i blandt andet fødevareindustrien, den farmaceutiske industri og i jern & maskinindustrien. Det er således en gas med mange anvendelses-muligheder. Men - det er også en drivhusgas, der påvirker drivhuseffekten og stigningen i jordens middeltemperatur.

Traditionelt er kuldioxid et restprodukt i den petrokemiske industri. Dette betyder, at det tidligere blev fossilt produceret. Det betød derudover, at tilgængeligheden af gassen blev påvirket af olieproduktionen, og tilgængeligheden varierede meget.

I dag producerer og leverer Strandmøllen bæredygtigt biogent kuldioxid til vores kunder – vi kalder det GO’ CO2.

Denne nytænkende cirkulære og biogene produktionsmetode, bidrager derudover også til at skabe forsyningssikkerhed for Strandmøllens kunder.
 

HYDROGEN - DET BÆREDYGTIGE BRÆNDSTOF


Transportsektoren er en stor synder, når det kommer til kuldioxidemissioner. Der forskes derfor meget i, at udvikle alternative brændstoffer. En af dem er brint.

Når man bruger brint som brændstof er der ingen kuldioxidemissioner, kun rent vand. Derudover er det eneste, der skal til for at producere grøn brint, vedvarende el og vand.

Strandmøllen har produceret hydrogen til industriel brug gennem elektrolyse siden 70’erne og har stor erfaring og viden om brintproduktion. En erfaring som Strandmøllen kan trække på i rådgivningen om fremtidens udvikling af hydrogen som brændstof.

Tilbage i 2010 var Strandmøllen med til at stifte det nu børsnoterede selskab Green Hydrogen. I 2015 var vi involveret i et projekt, hvor vi byggede brinttankstationer til personbiler.

Vores seneste projekt følger samme linje. Denne gang handler det om grøn brintproduktion til transport i smålandske Ljungby.

Projektet omfatter produktion, distribution og forbrug af grøn brint og skaber dermed et økosystem for brint. Spændende!

Med disse aktiviteter er vi sikre på, at Strandmøllen bidrager til udviklingen af en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Bæredygtigt og essentielt for fremtiden!