CO2 gasflaske oppefra. Køb gas flasker med kviktop reduktionsventil, lynkobling og beskyttelseshætte., Bedre planet med brug af bæredygtigt gas. Jorden ovenfra med godt miljø

BRINT PRODUCERET PÅ GRØN STRØM

BRINT PRODUCERET PÅ GRØN STRØM

ESSENTIEL FOR FREMTIDEN

 

Strandmøllen har produceret brint i mere end halvtreds år, og vi er en af de førende brintproducenter i Danmark. Historisk set er det meste af den brint, der er blevet produceret af Strandmøllen, blevet brugt i metalbearbejdning, forskning og industri.

Foruden produktion af brint til industrielt brug producerer Strandmøllen også gassen som brændstof til køretøjer. Strandmøllen har med stor stolthed taget del i pionerarbejdet med at fremme brint som brændstof og styrke den danske brintinfrastruktur. Alt dette skete før Danmark havde en målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Vi har blandt andet spillet en stor rolle i opbygningen af infrastrukturen til et landsdækkende netværk af brinttankstationer ligesom vi også leverer brint til flere udviklingsprojekter for tunge køretøjer.

 

HVAD ANVENDES
BRINT TIL

Brint er det mest udbredte grundstof i universet og derfor er det oplagt at benytte det til en række forskellige formål. På jordkloden findes det dog ikke i fri form, men skal fremstilles. Og det er her Strandmøllen spiller en rolle. For Strandmøllen producerer nemlig brint på vores eget elektrolyseanlæg i Ejby, hvorfra vi leverer til hele Danmark. Heriblandt en række brinttanksstationer.

 

BRINT SOM BRÆNDSTOF

I 2007 var vi med til at starte Green Hydrogen i samarbejde med fem andre virksomheder, hvor vi skabte et forum for vidensdeling mellem blandt andet myndigheder, forskningsinstitutioner og producenter med henblik på at understøtte den tidlige udvikling inden for brint til transport.

I samarbejde med to andre danske virksomheder var vi ligeledes med til at etablere Danish Hydrogen Fuel A/S, som havde til formål at åbne brinttankstationer og styrke infrastrukturen. I 2016 lykkedes det os også at åbne flere brinttankstationer forskellige steder i Danmark.

Selvom vi i dag ikke længere er en del af Green Hydrogen eller Danish Hydrogen Fuel A/S, så er vi stadig dybt involveret i brint til transport og leverer i dag brint til samtlige brinttankstationer i Danmark. Har du derfor en brintbil eller en lastbil, der kører på brint, er der en stor sandsynlighed for at brinten kommer fra Strandmøllen.

 

Læs brochuren om klimavenlig brintproduktion - information om brint som brændstof

 

Brint er i sig selv et miljøvenligt brændstof, som kun udleder vand, når bilens brændselscelle omdanner brinten til el i forbindelse med kørslen. Men er brintproduktionen så klimavenlig?

Absolut. Vi producerer nemlig hverken brint på naturgas eller fossile brændstoffer, men derimod på vindmøllestrøm. Vi mener nemlig, at det er vigtigt at det ikke kun er selve brinten der er grøn, men også den måde brinten bliver produceret på.

 

KLIMAVENLIG BRINT 

Hos Strandmøllen er vi meget optaget af at passe på klimaet. Derfor er det vigtigt for os, at den strøm, vi køber er grøn. Derfor er vores brint produceret på vindmøllestrøm. På den måde er vi med til at sikre at hele kæden fra start til slut er bæredygtig. Denne metode kaldes også Power to X.

 

 

 

POWER TO X

Hvad er Power to X? Power to X er en proces hvorved grøn energi konverteres til noget andet, dvs. X. Den grønne energi kan f.eks. komme fra vindmøller, men også fra solceller eller andre vedvarende energikilder.

Ved elektrolyse af vand kan denne grønne energi så konverteres til brændstof eller forskellige kemikalier, der kan benyttes til biler, lastbiler, traktorer, skibe, fly, osv. Og med vores elektrolyseanlæg kan Strandmøllen derfor sikre at energikæden fra start til slut bæredygtig. Men hvad er elektrolyse og hvordan laver man brint?

 

 

ELEKTROLYSE

Elektrolyse er en proces hvor vand tilsættes elektricitet, så vand kan spaltes til hhv. hydrogen og oxygen. Hydrogenet opsamles og renses så for derefter at blive komprimeret, tørret og afkølet. Den rene hydrogen kan så bruges som brændstof i en brændselscelle til gavn for biler og lastbiler eller til brug i en kemisk proces hvor hydrogenen kombineres med CO2 så den omdannes til brændstof – også kaldt elektrofuel. Dette elektrofuel kan så benyttes til f.eks. lastbiler, fly og skibe. Du kan læse mere om brint og brintproduktion her.

 

 

BRINT 
TIL ANVENDELSE I INDUSTRIEN 

Foruden brint som brændstof kan det også benyttes i procesindustrien. Her har en række virksomheder inden for f.eks. medicinal og fødevarer stor gavn af gassen. I fødevaresektoren kan den bl.a. anvendes til hydrogenerering af animalske og vegetabilske olier.

Også olie- og metalindustrien benytter brint i deres produktion. Gassen kan i disse industrier bruges til alt fra fjernelse af svovl ved olieproduktion til varmebehandling og ovnlodning ved svejsning. Også plasmaskæring har stor gavn af brint.

 

 

VORES AMBITION 
MED BRINT I FREMTIDEN

Brint er en vigtig gas, der benyttes til mange forskellige formål i forskellige industrier, og brint vil med stor sandsynlighed spille en endnu større rolle i fremtidens energiomstilling.

Strandmøllen vil fremover spille en aktiv rolle i denne omstilling, hvilket understreges af et nyt og moderne hydrogenanlæg, som opføres på Strandmøllens svenske fabrik i Ljungby. Her vil Strandmøllen sammen med lokale aktører skabe en økonomisk og miljømæssig bæredygtig brintcyklus.

Dette tiltag, samt andre, bidrager til Strandmøllens ambition om at være en førende brintproducent fremover, som aktivt tager del i at løse klimaforandringerne ved at levere grøn brint til samfundet.

HVORNÅR ER BRINT-BILER
ET BEDRE VALG END EL-BILER?Få svaret i Lars Laursens artikel, hvor du også kan få mere
at vide om, hvordan bilernes motorer fungerer.