KVALITETSSIKRING

ISO-CERTIFICERINGER
 

Fra levering af specialgasser, svejsning af brokonstruktioner, til fremstilling af medicinske gasser til brug i sundhedssektoren, har Strandmøllen kvalitetssikring i alle led af virksomhedens kæde. Hos Strandmøllen tager vi kvalitetskontrol seriøst, og det afspejles i vores engagement i at opnå og opretholde ISO-certificeringer. 

Strandmøllen har eksempelvis en ISO-9001 certificering for kvalitetsledelse og en ISO-13485 certificering for medicinsk udstyr. Disse certificeringer er vigtige for os, da det er med til at sikre høje standarder i vores produktion. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores processer og produkter, så vi altid lever op til branchens og kundernes forventninger.

 

Nedenfor kan du derfor se og downloade vores ISO-certificeringer.

ISO-certificeringer

MARKEDSFØRINGSTILLADELSER
 

Vores portefølje af lægemidler omfatter en bred vifte af produkter, der er afgørende for sundhedspleje og behandlinger. Dette inkluderer kryogen oxygen, komprimeret oxygen, dinitrogenoxid (lattergas), samt latox, en blanding bestående af oxygen og dinitrogenoxid.

Hvert af disse lægemidler har gennemgået en omfattende godkendelsesproces hos lægemiddelstyrelsen for at opnå de nødvendige markedsføringstilladelser. Dette betyder, at de opfylder en række standarder.

 

Vi har markedsføringstilladelser for følgende lægemidler:

 

  • Kryogen oxygen
     
  • Komprimeret oxygen
     
  • Dinitrogenoxid (lattergas)
     
  • Latox (50% O2 og 50% N2O).

 

 

CE-MÆRKNING

 

Ud over vores lægemidler tilbyder vi også medicinsk udstyr, specifikt CO2, som anvendes i en række medicinske behandlinger. Dette udstyr er CE-mærket, hvilket bekræfter, at det opfylder alle gældende EU-lovgivninger og EU-standarder. 

 

VIL DU VIDE MERE OM
VORES KVALITETSSIKRING?


Strandmøllen leverer produkter til mange forskellige brancher, og til mange forskellige formål. Det er alt lige fra svejsning af store broer og pakning af spegepølse til oxygen til for tidligt fødte babyer i respirator. 

FØDEVARESTYRELSENS
KONTROLRAPPORTER

 

Nedenstående finder du vores kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen, som viser resultaterne af de seneste inspektioner foretaget i vores produktionsfaciliteter og opbevaringsenhed i Ejby, Korskro og Klampenborg. Disse rapporter er et vigtigt led i vores løbende arbejde med at sikre de højeste standarder for fødevaresikkerhed og kvalitet. 

For hver inspektion, giver rapporten en detaljeret vurdering af vores overholdelse af hygiejnepraksis, rengøring, fødevare håndtering, mærkning og sporbarhed.

Strandmøllen tager feedback fra Fødevarestyrelsens inspektioner meget seriøst og anvender den konstruktivt til at forbedre vores processer og procedurer. Eventuelle påpegede mangler adresseres prompte for at sikre, at vi konstant forbedrer os og lever op til både vores egne og vores kunders forventninger.

 

 

Nedenstående finder du de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen: