OFTEST STILLEDE
SPØRGSMÅL​


Her finder du svar på oftest stillede spørgsmål om alt lige fra sikker håndtering af gasflasker til flaskelejekontrakter. 

Du skal håndtere dine gasflasker med største forsigtighed, så hverken du eller dine kolleger risikerer at komme til skade. Du skal derfor

 • fastspænde dine gasflasker med kæder, så de ikke vælter

 • sørge for, at gasflaskerne ikke udsættes for slag eller stød

 • aldrig bruge dine gasflasker som underlag eller støtte

 • altid åbne dine gasflaskers ventiler forsigtigt

 • undlade at flytte gasflaskerne, når dit underlag er glat

 • altid bruge sikkerhedstøj og arbejdshandsker

 • kun rejse eller flytte flaskerne med bøjede ben og rank ryg.

Du skal samtidig overholde alle love og bestemmelser for sikker anvendelse, hvilket blandt andet betyder, at du ikke må fjerne eller beskadige dine flaskers etiketter og mærkninger.

Husk desuden at læse dine gassers sikkerhedsdata før anvendelse, så du kender både egenskaber og risici i tilfælde af en nødsituation.

Du skal transportere dine gasflasker i henhold til ADR-konventionen og fastspænde dem forsvarligt, så de er sikret mod enhver bevægelse.

Derudover skal du være særligt opmærksom, hvis du transporterer flasker med kuldioxid, dinitrogenoxid eller acetylen i et lukket køretøj som fx en varebil. Her kan en lækage fra flaskernes ventiler nemlig give en brandbar eller inert (kvælende) blanding inde i køretøjet til skade for dig, dine medpassagerer og trafiksikkerheden generelt.

Der er en række specifikke krav afhængigt af din situation, så du får ofte det bedste overblik ved at kontakte en af vores gaskonsulenter, da han eller hun kan skabe transparens og præcisere kravene, som du skal opfylde. Du kan naturligvis også få indblik i kravene via vores gaskoncepter.

Generelt kan vi dog sige, at

 • farmaceutiske installationer skal ske i henhold til DS/INF 111:1996 ud fra Validation Master Plan

 • laboratorieinstallationer skal ske i henhold til DS/INF 111:1996, og der skal være bilag til installationsafstemning

 • fødevareinstallationer skal ske i henhold til DS/INF 111:1996 samt (EC) 1935/2004, såfremt der er specificerede krav til materialevalg

 • medicinske installationer skal ske i henhold til DS/EN ISO 7396-1:2016, og dokumentationen skal følge Kontrolprogram for Medicinske Gassystemer.

Desuden følges Trykdirektivet for Design og Fabrikation af Trykudstyr (PED 2014/68/EU), når der ikke er specificeret andet.

I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du får i første række et overblik over gassens niveau for urenheder, og hvorvidt der medfølger et certifikat som dokumentation for analyse og kvalitet, mens du i anden række får kendskab til gassens holdbarhedsperiode.

I tredje række får du indblik i gassens fremstillingsproces samt fysiske og kemiske karakteristika, herunder om der er tale om en aktiv eller inaktiv gas.

Der er i fjerde række en oversigt over emballagespecifikationerne, heriblandt flaskestørrelser, indhold, tryk og vægt. Du får desuden vigtig information om ventiltilslutning og dermed, hvilke regulatorer du kan bruge til din flaske eller dit batteri.

I femte række får du besked om transportoplysninger samt farver og mærkning, som gør det muligt for dig hurtigt at afkode flasken eller batteriet på både kort og lang afstand.

Til slut får du i række seks information om, hvor du finder vores komplette brugsanvisning for gassen, mens vi i række syv gør opmærksom på, hvilke kvaliteter du kan få gassen i.

Eksempel: Argon LAB LINE ®

Du finder vores gasspecifikationer her.

ADR er en forkortelse for ”Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, som betyder ”Europæisk konvention om international transport af farligt gods
ad vej”.

Gasser hører under betegnelsen ”farligt gods”, så chauffører, der transporterer gasser, skal have et ADR-bevis og overholde ADR-konventionen.

ADR-konventionen er det europæiske regelsæt for international vejtransport af farligt gods.

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som risikerer at forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Gasser – uanset art eller tilstand – klassificeres som værende farligt gods.

De mest gængse størrelser er 2 liter (36 cm), 5 liter (60 cm), 8 liter (60,1 cm), 10 liter (95 cm), 14 liter (65 cm), 20 liter (94 cm), 40 liter (129 cm) og 50 liter (161 cm*).

Hvis størrelserne ikke matcher en kundes behov, så er vi selvfølgelig også i stand til at levere flaskerne i andre størrelser.

*Flaskehøjde i cm uden ventil.

Gasflaskernes skuldre har forskellige farver, så det er nemmere at afkode, hvad de indeholder på lang afstand. Det er med til at sikre redningspersonel livsvigtig information i nødsituationer.

Farverne signalerer desuden gasflaskernes forskellige indhold og egenskaber, så risikoen for forkert anvendelse minimeres.

Du må ikke videresælge en gasflaske med Strandmøllens navn, som rummer 10 liter eller derover, da den er en del af Strandmøllens ejendom. Det kan du læse mere om i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis du finder en gasflaske med Strandmøllens navn til en auktion, på Den Blå Avis eller andre steder, så må du meget gerne kontakte vores salgssupport-afdeling på salgssupport@strandmollen.dk.

Det er en flaske, som vi lejer ud enten via dagsleje eller en flaskelejeaftale på 1, 3 eller 5 år.

En lejeflaske kan være en almindelig flaske eller en KVIK TOP ®-flaske på 10 liter, 20 liter eller 50 liter. Det kan også være et almindeligt batteri bestående af 9 flasker og helt op til 32 flasker eller et XL-batteri på 8 flasker.

Det er en lejefri flaske, som du køber ejendomsretten til. Efter brug kan du fx vælge at bytte flasken til en tilsvarende fyldt flaske og kun betale for indholdet.

En bytteflaske kan være en Mini Bertha-flaske, en almindelig 5-liters flaske eller en 8-liters eller 14-liters flaske med kuldioxid.

En flaskelejeaftale er kort sagt en lejekontrakt for flasker, som kan vare i enten 1 år, 3 år eller 5 år afhængigt af din virksomheds behov og forbrug. Flaskelejeaftalen er ideel for virksomheder, som har et kontinuerligt og stabilt forbrug hele året, og som ønsker at sikre sig imod fremtidige prisstigninger på fx råvarer.

Dagsleje er en fleksibel lejeform, hvor du betaler leje for dine flasker fra dag til dag. Dagslejen er for virksomheder, som kun har et forbrug i visse perioder af året, og som ønsker mulighed for spontant at vælge flasker til og fra.

MANGLER DU SVAR
PÅ DIT SPØRGSMÅL?
 

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte salgssupport eller vores gaskonsulenter, hvis du sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål.