Strandmøllen arbejdsplads oppefra. Arbejde med gas. Billede af koncern

STRANDMØLLEN KONCERNEN 

STRANDMØLLEN
KONCERNEN


Med over 100 års erfaring i gasbranchen udvikler Strandmøllen koncernen totalløsninger med omtanke og respekt for forretningen i dag, og en fælles bæredygtig fremtid.

Koncernen er ejet af Christian Nielsens fond. Vi har hovedsæde i Klampenborg, samt datterselskaber i Danmark, Sverige og Tyskland.

Overblik over Strandmøllen. Virksomhedder ejet af Christian Nielsens Fond

STRANDMØLLENS VIRKSOMHEDER

Strandmøllen koncernen har i dag aktiviteter i Danmark, Sverige og Tyskland. I Danmark produceres luftgas, brint, CO2 og acetylen. I Sverige produceres luftgas og brintfabrik er under opbygning. I Tyskland har vi fyldestation.

Udover de 3 gasselskaber, ejer koncernen også homecare selskabet Medical Danmark A/S.