Nitrogen gasflasker på række Hvad er N2? Læs mere på denne side.

HVAD ER
NITROGEN?​


Kvælstof, også kaldet Nitrogen, er et grundstof med det kemiske symbol N, som udgør 78% af Jordens atmosfære. Kvælstof er en del af naturens kredsløb og er nødvendigt for alt liv på jorden, også som en vigtig bestanddel af proteiner og DNA. Frit nitrogen består af diatomiske molekyler og har derfor den kemiske betegnelse N2.

Nitrogen blev opdaget i 1772 af den skotske læge og botaniker Daniel Rutherford og den svenske farmaceut Carl Wilhelm Scheele. Uafhængigt af hinanden, fandt de ud af, at luften indeholdt en gas, der kvalte ild. Gassen viste sig senere at have en forbindelse med salpeter og fik derfor navnet nitrogen, som betyder salpeterdanner på græsk. Svenske videnskabsmænd noterede sig i stedet stoffets brandkvælende evne og valgte at kalde det kvælstof.

 

EGENSKABER


Under normale forhold er nitrogen en farveløs, lugtfri og ikke brændbar gas. Det er langsomt til at reagere og anses i de fleste tilfælde for inert, det vil sige kemisk inaktivt, fordi bindingen mellem de to atomer i molekylet er meget stærk. Reaktioner kan dog finde sted med visse andre stoffer ved høj energitilførsel. Dette bruges til industriel produktion af ammoniak fra nitrogen og brint efter Haber-Bosch-metoden. Ved forbrænding og flashudledninger i luft dannes nitrogenoxider ved reaktionen mellem nitrogen og ilt. Ved høje temperaturer kan nitrogen også reagere med visse metaller og danne nitrider. Kogepunktet for nitrogen er -196 grader C ved atmosfærisk tryk. Flydende kvælstof er derfor ekstremt koldt, hvilket er en nyttig egenskab i forskellige sammenhænge.

HVAD BRUGER MAN
NITROGEN TIL?

Nitrogen har – ligesom kuldioxid – mange forskellige anvendelsesområder i mange forskellige brancher. Den bruges blandt andet til
 

 • kalibrering
   
 • kryokirurgi
   
 • laserskæring
   
 • gaschromatografi
   
 • hærding af metaller
   
 • varmebehandling af metaller
   
 • MA-pakning af fødevarer
   
 • dermotologiske behandlinger
   
 • køling og frysning af fødevarer
   
 • svejsning som beskyttelsesgas
   
 • at beskytte mod brand og eksplosionsfare
   
 • temperaturkontrol ved distribution af fødevarer
   
 • køling og frysning af blod, stamceller, sæd og æg
   
 • inerteringsprocesser
   
 • at kontrollere modningsprocesser for frugt og grønt.

VI TILBYDER NITROGEN I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen fremstiller nitrogen i flere kvaliteter baseret på forskellige behov. Nitrogen markedsføres under følgende varemærker.

FREMSTILLING AF 
NITROGEN


Strandmøllen producerer kvælstof på vores fabrikker i Sverige og Danmark. Det foregår i en proces, hvor atmosfærisk luft filtreres, komprimeres, renses i en adsorptionssøjle, afkøles og kondenseres. Gennem fraktioneret destillation af den flydende luft separeres nitrogen derefter fra oxygen og argon.

 

SÅDAN KAN VI LEVERE 
NITROGEN


Strandmøllen tilbyder flere leveringsmuligheder for nitrogen og nitrogenblandinger.

FLASKER: Standardflasker med 200 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter.
 

BATTERI: Et standardbatteri består af 12 indbyrdes forbundne 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der er også XL-batteri bestående af 8 sammenkoblede 80-liters flasker med 300 bar tryk. Et XL-batteri indeholder omkring 60 % mere gas end et standardbatteri.
 

KRYOBEHOLDERE: Vakuumisolerede transportable beholdere til kondenseret gas fås i størrelser fra 20 til 230 liter. Til særlige behov kan der tilbydes kryogene kar i størrelser op til 600 liter.
 

TANK: Strandmøllen tilbyder stationære kryotanke i størrelser fra 10 til 60 m3 for at imødekomme kundens behov. Vi udarbejder kravspecifikationer, designer, installerer, træner og tilbyder service.