Nitrogen gasflasker på række Iskugler i fad der bliver frosset af nitrogen

HVAD ER
NITROGEN?​


Nitrogen (med molekylformlen N2) udgør hele 78 % af den atmosfæriske luft og er karakteriseret ved at være både smagsløs, farveløs og lugtfri. Gassen er ikke brændbar og nærer heller ikke forbrænding, men den betegnes alligevel som farlig, fordi den fortrænger luftens ilt og derfor kan være kvælende.

 

HVAD BRUGER MAN
NITROGEN TIL?

Nitrogen har – ligesom kuldioxid – mange forskellige anvendelsesområder i mange forskellige brancher. Den bruges blandt andet til
 

 • kalibrering
   
 • kryokirurgi
   
 • laserskæring
   
 • gaschromatografi
   
 • hærding af metaller
   
 • varmebehandling af metaller
   
 • MA-pakning af fødevarer
   
 • dermotologiske behandlinger
   
 • køling og frysning af fødevarer
   
 • svejsning som beskyttelsesgas
   
 • at beskytte mod brand og eksplosionsfare
   
 • temperaturkontrol ved distribution af fødevarer
   
 • køling og frysning af blod, stamceller, sæd og æg
   
 • at kontrollere modningsprocesser for frugt og grønt.

VI TILBYDER NITROGEN I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen fremstiller nitrogen i flere kvaliteter baseret på forskellige behov. Nitrogen markedsføres under følgende varemærker.

SÅDAN FREMSTILLES 
NITROGEN


Man fremstiller nitrogen ved udvinding af atmosfærisk luft, hvor det som nævnt udgør intet mindre end 78 %. På vores luftgasfabrikker i Danmark og Sverige fører vi den atmosfæriske luft igennem et filter, hvorefter den kommer igennem en kompressor samt videre til rensning og køling, så luften bliver flydende. Vi adskiller efterfølgende nitrogenet fra oxygen og argon via destillation og fylder dernæst gassen på tanke, batterier og flasker.