ACETYLEN

Hvad acetylen - Mini bertha

HVAD ER ACETYLEN?​

Acetylen (med molekylformlen C2H2) er en farveløs brændgas, som er lugtfri i helt ren tilstand. Den er karakteriseret ved at have en højere flammehastighed og flammetemperatur end de øvrige kommercielle brændgasser som fx propan.

Man bruger acetylen i forbindelse med forskning og især metalbearbejdning.

HVAD BRUGER MAN ACETYLEN TIL?

Man bruger acetylen i forbindelse med forskning og især metalbearbejdning til blandt andet

  • hård- og blødlodning

  • flammeskæring af stål

  • flammetilretning af stål

  • brændgas til analyseudstyr

  • gassvejsning (autogensvejsning)

  • flammerensning af beton- og stenoverflade

  • bestemmelse af tungmetaller på laboratorier.

HVORDAN FREMSTILLER MAN ACETYLEN?

Der er forskellige produktionsmetoder. Vi fremstiller acetylen ved at tilføre calciumkarbid til en gasgenerator, der er delvist fyldt med vand. Herefter reagerer vandet og calciumkarbiden så med hinanden og danner tilsammen acetylenet. Det hele foregår på vores produktionsanlæg i Holbæk, hvor vi også fylder vores acetylen-flasker.

SLIP FOR SPILDTID OG TAG
MINI BERTHA MED PÅ FARTEN

DOWNLOAD BROCHURE OM ACETYLENS ANVENDELSESOMRÅDER

DOWNLOAD VORES BROCHURE​

Så kan du nemlig læse mere om de forskellige anvendelsesområder, temperaturernes påvirkning af flaskerne og batterierne, samt hvad du skal tage højde for, når du arbejder med acetylen.

VI KAN LEVERE ACETYLEN I FORSKELLIGE KVALITETER ALT EFTER DIT ANVENDELSESOMRÅDE