Din faktura

Din faktura indeholder blandt andet dit kundenummer, som står i øverste venstre hjørne lige over dit firmanavn. Hvis du ringer ind med spørgsmål til din faktura, kan du med fordel oplyse kundenummeret, så du hurtigere kan få svar.

HVAD ER ET ADR-GEBYR?

Samtlige gasproducenter har indført et ADR-gebyr for udlevering af flasker, batterier og flydende gasser. Det skyldes ADR-konventionen, som er det europæiske regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Konventionen foreskriver, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at visse varer kan transporteres ad landvej. Der er samtidig vedtaget internationale uddannelseskrav i forbindelse med transporter af farlige stoffer, så chauffører, som udfører transport af farligt gods, skal være i besiddelse af et særligt certifikat.

Vi er fuldstændig åbne omkring ADR-gebyret og tillægger det derfor på din faktura pr. håndteret enhed, så du aldrig er i tvivl om, hvad du betaler. Du kan læse mere om ADR-konventionen her.

MODTAG DIN FAKTURA OVER E-MAIL

Du kan vælge fremover at modtage din faktura i PDF-format over e-mail og dermed spare penge, da du ikke længere skal betale et fakturagebyr. Du skal blot registrere din e-mailadresse ved at udfylde vores formular og efterfølgende tilmelde dig LeverandørService.

Hvis du trods din registrering stadig ønsker at modtage din faktura i papirform, så sker det mod betaling af et fakturagebyr pr. faktura.