Spørgsmål til din faktura?

I Strandmøllens salgssupport afdeling sidder vi klar til at besvare spørgsmål til din faktura og dens indhold. Hvis du har spørgsmål til selve betalingen, bliver du viderestillet til vores bogholderi.

 I kundeservice får vi ofte følgende spørgsmål:

Hvor står mit kundenummer?
Øverst til venstre og lige over dit firmanavn, finder du dit kundenummer. For at gøre din ekspedition hurtigere når du ringer, kan du oplyse dette nummer når du er i kontakt med salgssupport.

Hvad er ADR-gebyr?
International vejtransport af farligt gods er underlagt ADR-konventionen, der håndteres af FN. Den foreskriver, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at visse varer kan transporteres ad landvej. Der er vedtaget internationale uddannelseskrav i forbindelse med transporter af farlige stoffer og chauffører, som udfører transport af farligt gods skal være i besiddelse af et særligt certifikat.

Derfor har alle gasproducenter indført ADR-gebyr for udlevering af flasker, batterier og flydende gasser.  Hos Strandmøllen har vi valgt at tillægge et gebyr på fakturaen pr. håndteret enhed således at gebyret er synligt for vores kunder.

Læs mere om ADR-reglerne her.

Modtag din faktura som PDF og spar penge
Hvis du registrerer din e-mail adresse, sender vi dig fremover din faktura som pdf via mail og du vil fremadrettet spare faktura gebyret. Hvis du fortsat ønsker at modtage din faktura i papir-form, kan dette naturligvis også lade sig gøre mod et tillæg fakturagebyr pr. faktura.