Acetylen

Acetylen er en farveløs og brændbar gas, som er lugtfri i helt ren tilstand. Gassen er ideel for virksomheder, som arbejder med

  • flammeskæring af stål
  • flammetilretning af stål
  • autogensvejsning
  • hård- og blødlodning
  • brændgas til analyseudstyr
  • flammerensning af beton- og stenoverflader
  • bestemmelse af tungmetaller på laboratorier.

Vi producerer acetylen ved at tilføre calciumkarbid til en gasgenerator, der er delvist fyldt med vand. Vandet og karbiden reagerer så med hinanden og danner tilsammen acetylenet. 

Du kan få acetylen i trykflasker på henholdsvis 5, 10, 20 eller 40 liter samt i batterier bestående af 9 eller 12 flasker. Hvis du vælger at få acetylen i 20 eller 40 liters flasker, så leverer vi dem med KVIK TOP ®-ventiler.

RENHEDSGRADER

Uanset din branche kan du få acetylen i lige præcis den kvalitet og renhed, som du har behov for. Det skyldes, at vi har acetylen som en fast del af vores branchespecifikke gaskoncepter, som blandt andet indebærer

  • LAB LINE ®, hvor du får højren acetylen til laboratorieformål
  • PRO LINE ® med acetylen til professionel brug i jern- og maskinindustrien
  • TECH LINE ®, hvor du får acetylen i standardkvalitet.