Gasflasker med brint Bil der bliver tanket med brint

BRINT TIL
TRANSPORT

 

Brint (H2) som energibærer til brændselscellekøretøjer er en velkendt teknologi, der nu for alvor er ved at slå igennem som brugbart alternativ til de fossile brændstoffer. Dette gælder alle typer transportkøretøjer, dvs. biler, busser, lastbiler, traktorer, skibe, men også stationære installationer inden for eksempel el-produktion.

 

 

HØJ EFFEKTIVITET
GIVER EFFEKTIV TRANSPORT
 

I modsætning til fossile brændstoffer som benzin og diesel er effektiviteten af ​​brændselscelleenhedens kemiske "forbrændingsproces" væsentligt højere. Det betyder, at en påfyldning af brint giver op til ca. 1.000 km rækkevidde for en fuldt lastet lastbil. 1 kg brint svarer til cirka 3,7 l diesel, og der kræves ikke mere plads til brændstoftanken på en brintbil sammenlignet med en lastbil, der kører på fossile brændstoffer.

Energieffektiviteten i en brændselscelledrevet bil betyder, at kilometertallet er længere sammenlignet med traditionelle brændstoffer. Sammenlignet med batteridrift er kilometertallet endnu længere, selvom effektiviteten ved ​​batteridrift er højere. Det er nemlig ikke effektiviteten, men bilens batterikapacitet der er den begrænsende faktor.

Endnu en fordel ved et brændselscelledrevet køretøj er, at det kun tager 3-5 minutter at tanke. Sammenlignet med et batteridrevet køretøj er dette væsentligt hurtigere, idet det tager mellem 30 minutter og 12 timer at oplade et batteri helt op alt afhængigt af ladestationens kapacitet.

FORDELE VED
ET BRINTKØRETØJ
 

 • Lang rækkevidde
   
 • Ingen udstødningsgasser fra køretøjets brintmotor – kun vand
   
 • Støjsvag kørsel
   
 • Klimavenlig og udviklingsbar teknologi
   
 • Høj effektivitet
   
 • Kuldebestandig
   
 • Lav vægt
   
 • Hurtig tankning

ET BRINTKØRETØJ ER ET ENKELT
OG DRIFTSIKKERT ALTERNATIV

 

Hvis vi for eksempel sammenligner en brintbil med en elbil, så er de begge støjsvage, udsender ingen giftige udstødningsgasser og behøver ingen gearkasse. Der er dog en række forskelle. Brintbilen har f.eks. ikke behov for et tungt og omfangsrigt batteri, men producerer selv den nødvendige strøm. Det eneste, der skal til, er en brinttank og en brændselscelle. I bilens motor omdannes brint til el, varme og vanddamp. Den genererede elektricitet bruges så til at drive en elmotor som også kan oplade bilens batteri når det er behov for det.

 

BRINTBILENS BRÆNDSELSCELLE

Så hvad er brint og hvordan fungerer brændselscellen? Brint, eller Hydrogen, som det også hedder, er den letteste af alle gasarter ligesom det er det hyppigst forekommende grundstof i universet. På trods af det findes gassen ikke i fri form. Det skal udvindes før det kan bruges til f.eks. transport.

Simpelt forklaret omdanner brændselscellen brint og ilt til elektricitet, varme og vand ved hjælp af en kemisk reaktion. Brinten tilføres fra brinttanken, og ilten tages direkte fra luften.

Mere teknisk forklaret består en brændselscelle af en anodeside og en katodeside, som er adskilt af en PEM-membran. På anodesiden opdeler en katalysator brintatomerne i positive ioner, også kaldet protoner, og negative ioner, også kaldet elektroner. Både protoner og elektroner tiltrækkes naturligt af katoden, som er på den anden side af membranen, men da elektronerne ikke kan passere membranen, tager de en anden vej via et elektrisk kredsløb. Ved deres passering genereres der elektrisk strøm, der driver bilens elmotor. På katodesiden kombineres elektronerne så med protonerne, ligesom det kombineres med ilt fra luften. Den kemiske reaktion producerer vand og varme.

Brændselscellen består af hundredvis af membraner stablet sammen for at skabe nok elektricitet til at drive et køretøj. Den genererer strøm nok til at drive brintbilen under normal kørsel, men suppleres af et ekstra batteri, der benyttes, når der er behov for ekstra strøm. Batteriet oplades af overskydende energi, der opstår, når brændselscellerne producerer mere elektricitet, end køretøjet forbruger. Batteriet oplades også ved hjælp af bremsekraftgenvinding.

 

FREMTIDENS TRANSPORT

Alt i alt er brint en meget velegnet gasart til brug i transport. Selvom elbiler har vundet frem de senere år er der mange fordele ved brint som brændstof. Lige nu er brintdrevne køretøjer et af de bedste bud på at løse transportsektorens udledninger af drivhusgasser. Strandmøllen står forrest i køen for at levere en stor del af den brint der er nødvendig for at de nordiske lande kan blive mere uafhængige af fossile brændstoffer i fremtiden.

BRINTBILENS FORDEL
OVERFOR ELBILENHvorfor har brintbiler en klar fordel overfor elbiler? Det kan du få svaret på i vores artikel, som samtidig forklarer lighederne i bilernes motorer og ser på, hvad der er i udsigt for brinttransporten.

FÅ MERE AT VIDE OM BRINT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENT

 


Hos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.