Brint til transport

Der er stigende interesse for brinttransport inden for både privatbilisme, offentlig trafik og erhvervskørsel, fordi brint som brændstof kun udleder vand og har stort set samme rækkevidde som benzindrevne køretøjer. Brint kan med andre ord få stor betydning for, om vi som samfund kan nå målet om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Selv har vi stor ekspertise i at producere brint til blandt andet transport og levere brint til brinttankstationer som følge af vores mangeårige engagement i Green Hydrogen og Danish Hydrogen Fuel A/S, som har været med til at styrke den danske brintinfrastruktur.

KORT OVER BRINTPRODUKTION OG BRINTTANKSTATIONER

 

BRINTPRODUKTION OG BRINTTANKSTATIONER

Vi har i de seneste 30 år produceret brint gennem elektrolyse af vand på vores brintanlæg i Ejby, som blandt andet er blevet brugt til kalibrering af analyseudstyr, varmebehandling af metaller og naturligvis som brændstof til transport.

I den forbindelse har vi under vores engagement i Danish Hydrogen Fuel A/S været med til at etablere fire brinttankstationer i Korsør, Brabrand ved Aarhus, Kolding og Esbjerg. I dag forsyner vi fortsat brinttankstationerne med brint, men har i 2020 også overtaget forsyningen af yderligere to brinttankstationer i Gladsaxe og Københavns Sydhavn, som særligt benyttes af hovedstadens brint-taxaer.

Brinttankstationerne er med til at styrke infrastrukturen og bidrager til, at cirka halvdelen af den danske befolkning har mindre end 15 km til nærmeste brinttankstation. Du kan få et overblik over brinttankstationerne på kortet ved siden af.

POWER-TO-X

Det er ikke kun til brinttankstationer, at vi leverer brint. Vi leverer også brint (og GO’ CO2) til Power-to-X-projekter, som fokuserer på grøn omstilling og skiftet fra fossile brændstoffer til miljøvenlige brændstoffer.

I PtX-projekter kombinerer forskere brint produceret på elektrolyse med enten kuldioxid eller nitrogen for at producere såkaldte E-fuels (elektrofuels), der kan bruges som drivmiddel i den tunge transport til fx skibe og fly. E-fuels er blandt andet metanol og ammoniak, og de er miljøvenlige alternativer til de fossile brændstoffer for fartøjer, som ikke kan køre, sejle eller flyve på strøm.


KONTAKT VORES GASKONSULENT

VIL DU VIDE MERE OM BRINT TIL TRANSPORT ELLER VORES INVOLVERING I PTX-PROJEKTER?

HVORFOR HAR BRINT-BILER EN KLAR
FORDEL OVER FOR EL-BILER?

Det kan du få svaret på i Lars Laursens artikel, som samtidig forklarer lighederne
i bilernes motorer og ser på, hvad der er i udsigt for brinttransporten.

VIDSTE DU, AT VI KUN BRUGER STRØM
FRA DE NORDISKE VANDKRAFTANLÆG I
VORES BRINTPRODUKTION?

FÅ MERE AT VIDE OM BRINT