Kuldioxid flasker CO2 til gartneri

GARTNERI 
MED CO2


Kuldioxid (CO2) er naturligvis livsvigtig for planter, urter, blomster og frugter, da den er en uundværlig del af deres fotosyntese. I den sammenhæng er der væsentlige fordele ved at tilføre ekstra CO2 til fx frugter som agurker og tomater, fordi CO2’en bidrager til hurtigere og ikke mindst kraftigere vækst.

MARKANT BEDRE
UDBYTTE


Der er naturligt et niveau på cirka 350 ppm CO2 i vores omgivelser, hvor planter og frugter er vant til at leve. Hvis vi øger den koncentration til 700-900 ppm i et gartneri for mindre planter eller til 1.000-1.200 ppm i et gartneri for frugter, så vil det enkelte gartneri opleve et markant bedre udbytte på kortere tid.

DOSERING
AF CO2
 

Det er muligt at dosere CO2’en på to måder. Du kan enten frigive den via siveslanger eller perforerede slanger, så CO2’en falder ned over planterne og optages gennem bladene, eller du kan tilføre CO2’en i dit vandingsvand, hvilket samtidig giver dig mulighed for at reducere dit forbrug af syrer til at styre pH-værdien i vandingsvandet.

Gas til væksthuse, gartnerier og vertikal landbrug

COØGER
EFFEKTEN 


Ved produktion af planter i væksthuse har det vist sig at man med stor fordel kan bruge CO2. Faktisk vil man i langt de fleste blomstrende  kulturer kunne se en markant virkning ved at dosere CO2. Læs om COtil gartnerier i vores brochure. 

GAS TIL GARTNERI

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENTHos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.