Nitrogen

Nitrogen er en farve- og smagsløs, lugtfri, ugiftig og ikke-brændbar gas, som er ideel for virksomheder, der har brug for gassen til

 • opbevaring af blod og stamceller
 • kryobiologi
 • laboratorieformål
 • at fryse og køle fødevarer
 • at hærde og gløde metaller
 • at beskytte mod brand og eksplosionsfare.

Vi producerer nitrogen på vores luftgasanlæg ved hjælp af destillation og kan levere gassen i flydende form (LIN) med tankbil, i mindre kryogene beholdere eller i gasflasker fra 1-50 liter.

RENHEDSGRADER

Uanset din branche kan du få nitrogen i lige præcis den kvalitet og renhed, som du har behov for. Det skyldes, at vi har nitrogen som en fast del af vores branchespecifikke gaskoncepter, som blandt andet indebærer

 • PHARMA LINE ® med nitrogen, som opfylder pharmakopéen og er godkendt som medicinsk udstyr
 • LAB LINE ®, hvor du får højren nitrogen til laboratorieformål
 • FOOD LINE ® med nitrogen, der opfylder de gældende krav fra levnedsmiddelindustrien
 • PRO LINE ®, hvor du får nitrogen til brug i jern- og maskinindustrien
 • TECH LINE ®, hvor du får nitrogen i standardkvalitet.