Oxygen

Oxygen er en farve- og smagsløs, lugtfri, ugiftig og ikke-brændbar gas, der er ideel til at forebygge iltmangel og fremme forbrænding. Det gavner blandt andre institutioner og virksomheder, som

 • behandler lungesyge patienter
 • opdrætter fisk
 • behandler spildevand
 • skærer i metal
 • fremstiller glas
 • arbejder med metallurgisk forbrænding og smelteprocesser.

Vi producerer oxygen på vores luftgasanlæg ved hjælp af destillation og kan levere gassen i flydende form (LOX) med tankbil, i mindre kryogene beholdere (primært til lungesyge hjemmepatienter), eller i almindelige gasflasker eller KVIK TOP ®-flasker.

RENHEDSGRADER

Uanset din branche kan du få oxygen i lige præcis den kvalitet og renhed, som du har behov for. Det skyldes, at vi har oxygen som en fast del af vores branchespecifikke gaskoncepter, som blandt andet indebærer

 • MED LINE ®, hvor du får oxygen til medicinsk brug, som er klassificeret som lægemiddel og opfylder Lægemiddellovens §2 i anvendelse
 • PHARMA LINE ® med oxygen, som opfylder pharmakopéen, men falder uden for definitionen
 • LAB LINE ®, hvor du får højren oxygen til laboratorieformål
 • FOOD LINE ® med oxygen, der opfylder de gældende krav fra levnedsmiddelindustrien
 • PRO LINE ®, hvor du får oxygen til brug i jern- og maskinindustrien
 • TECH LINE ®, hvor du får oxygen i standardkvalitet.