Generelle råd om sikker anvendelse af gasser


Ved modtagelse af gassen 

Kontrollér at der er overensstemmelse mellem den bestilte og den modtagne gas ved at læse flaskens etiket. Der skal være mærkning på alle gasflasker, så flasken nemt kan identificeres.

Inden gassen tages i brug

Læs sikkerhedsdata for gasserne. Kend og forstå de egenskaber samt risici, der er ved gassen, inden den anvendes. Vær opmærksom på eventuelle forholdsregler i tilfælde af en nødsituation. Kun erfarent og trænet personale må håndtere og anvende komprimerede gasser.

Alle love og bestemmelser skal overholdes ved anvendelse og brug af gasflasker. 

Leverandørens mærkning af flasken må ikke fjernes eller beskadiges. Hvis der er tvivl om fremgangsmåden ved håndtering af en bestemt gastype, SKAL gasleverandøren kontaktes. 

Hvis du har spørgsmål om anvendelse af gasser - kontakt din gaskonsulent

Læs mere på brancheforeningen PCG's website:
www.danskegasproducenter.dk