Sikker transport af gasflasker

Gas i flasker er klassificeret som farligt gods, og transport af gasflasker er underlagt dansk transportlovgivning og international lovgivning – de såkaldte ADR-regler.

Gasflasker er meget tunge og under transport har de samme hastighed som dit køretøj. Hvis flaskerne ikke er tilstrækkelig sikret, vil de under nedbremsning kunne kastes fremover og medføre betydelig skade. Du skal derfor altid sikre dig, at alle gasflasker er forsvarligt fastspændt og sikret imod enhver bevægelse.

Kuldioxid, lattergas og acetylen må kun transporteres stående.

En lækage fra ventilen kan medføre en tilstrækkelig mængde gas til at give en brændbar eller inert (kvælende) blanding inde i køretøjet.

Skal du transportere gasflasker i privatbil, varebil eller andre lukkede køretøjer, bør du gøre dig bekendt med sikkerhedsanbefalingerne.