Sikker transport af gasflasker

Gasflasker kan være meget tunge, og de har under transport samme hastighed som dit køretøj. Hvis du ikke sikrer dem tilstrækkeligt, så kastes de derfor fremover under din nedbremsning, hvilket kan medføre betydelig skade.

Det er således vigtigt, at du altid følger den gældende ADR-konvention og fastspænder dine gasflasker forsvarligt, så de er sikrede mod enhver bevægelse.

ADR-KONVENTIONEN

ADR-konventionen er det europæiske regelsæt for international vejtransport af farligt gods. Farligt gods er en fællesbetegnelse af stoffer og genstande, som risikerer at forårsage skader på mennesker, miljø og ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. I den forbindelse klassificeres alle former for gas som værende farligt gods.

Husk, at transport af farligt gods ikke kun omhandler selve transporten fra a til b eller flytning af gasser inden for et brugsområde, men også af- og pålæsning samt opbevaring i forbindelse med transport.

SÆRLIGT FOR KULDIOXID, LATTERGAS OG ACETYLEN

Hvis du transporterer dine gasflasker med kuldioxid, lattergas eller acetylen i en privatbil, varebil eller et andet lukket køretøj, så bør du læse eller genlæse sikkerhedsanbefalingerne nøje.

En lækage fra deres ventiler kan nemlig medføre en tilstrækkelig mængde gas, som kan give en brandbar eller inert (kvælende) blanding inde i dit køretøj til skade for dig, dine medpassagerer og den generelle trafiksikkerhed.