FISKEOPDRÆT

- fx af sandart, ørred og laks.

I et moderne dambrug er det helt essentielt, at fiskebestandene trives for at opnå den bedst mulige tilvækst og foderudnyttelse. Du sikrer fiskenes trivsel ved at fastholde et stabilt og stressfrit miljø gennem god vandkvalitet, som opfylder bestandenes behov for ilt og bortskaffer diverse affaldsstoffer.

Det er med andre ord vigtigt at sikre en høj forsyningssikkerhed og fastlægge et korrekt ilt-niveau, som ikke kun tager udgangspunkt i dit dambrugs størrelse og beliggehed på land, langs åer eller søer, eller på havet. Der skal selvfølgelig også tages højde for din fiskeart, dit foder, omgivende temperaturer og iltningsudstyr.

Generelt kan du opnå en foderudnyttelse på 0,8-0,9 kg foder pr. kg fisk, når vi i fællesskab har fastlagt det korrekte ilt-niveau og stabiliseret ilt-optaget. Du er den største ekspert i dit anlæg, mens vi er eksperter i at levere den rette mængde ren oxygen til rette tid, så lad os sammen få din foderudnyttelse og tilvækst til at gå op i en højere enhed.

KONTAKT VORES GASKONSULENT

SKAL VI SKRÆDDERSY EN LØSNING TIL DIT DAMBRUG?

LAD OS OVERVÅGE DIT FORBRUG

Et ustabilt ilt-niveau kan hurtigt få fatale konsekvenser for dit
dambrug, men det er der ingen risiko for med os som leverandør.

Vi overvåger nemlig din tank flere gange dagligt via GSM-nettet
og definerer en minimumsbeholdning, så du automatisk får en gasleverance, når du har behov for det.

VIL DU LÆRE AF ET AF
VERDENS FØRENDE DAMBRUG?

AquaPri opdrætter sandart på bæredygtig vis i sit RAS-anlæg i Sønderjylland, hvor iltforsyningen er helt afgørende for både bestand
og bestandens vækst. Vil du have indblik i forsyningssamarbejdet?

GAS TIL FISKEOPDRÆT