Oxygen flasker Fisk der hopper op af vandet

FISKEOPDRÆT

FISKEOPDRÆT 


I et moderne dambrug er det helt essentielt, at fiskebestandene trives for at opnå den bedst mulige tilvækst og foderudnyttelse. Du sikrer fiskenes trivsel ved at fastholde et stabilt og stressfrit miljø gennem god vandkvalitet, som opfylder bestandenes behov for ilt og bortskaffer diverse affaldsstoffer.

KORREKT
ILT-NIVEAU


Det er vigtigt at sikre en høj forsyningssikkerhed og fastlægge et korrekt ilt-niveau, som ikke kun tager udgangspunkt i dit dambrugs størrelse og beliggehed på land, langs åer eller søer, eller på havet. Der skal selvfølgelig også tages højde for din fiskeart, dit foder, omgivende temperaturer og iltningsudstyr.

OPNÅ EN HØJERE
FODERUDNYTTELSE
 

​Generelt kan du opnå en foderudnyttelse på 0,8-0,9 kg foder pr. kg fisk, når vi i fællesskab har fastlagt det korrekte ilt-niveau og stabiliseret ilt-optaget. Du er den største ekspert i dit anlæg, mens vi er eksperter i at levere den rette mængde ren oxygen til rette tid, så lad os sammen få din foderudnyttelse og tilvækst til at gå op i en højere enhed.

LÆR AF VERDENS
FØRENDE DAMBRUG
 

AquaPri opdrætter sandart på bæredygtig vis i sit RAS-anlæg i Sønderjylland, hvor iltforsyningen er helt afgørende for både bestand og bestandens vækst. Vil du have indblik i forsyningssamarbejdet?

Brochure om overvågningssystemer

OVERVÅG DIT
FORBRUG


Et ustabilt ilt-niveau kan hurtigt få fatale konsekvenser for dit dambrug, men det er der ingen risiko for med os som leverandør.

Vi overvåger nemlig din tank flere gange dagligt via GSM-nettet og definerer en minimumsbeholdning, så du automatisk får en gasleverance, når du har behov for det.

GAS TIL FISKEOPDRÆT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENTHos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.