GASCHROMATOGRAFI

- til analyseenheder og forskning.

HVAD ER GASCHROMATOGRAFI?

Det er kort sagt en teknik, hvor du bruger gasser og gasblandinger til at separere indholdsstoffer i sammensatte prøver ved at opvarme dem til gasform. De gasformige indholdsstoffer føres derefter igennem en kolonne med hver deres individuelle hastigheder – også kaldet retentionstider – og ender i en detektor, hvor du kan undersøge dem nærmere.
 

KONTROL, DOKUMENTATION OG SPORBARHED

Kvalitetssikring er essentielt for at levere rene og ikke mindst højrene gasser til gaschromatografi, da selv et minimalt indhold af urenheder vil få afgørende betydning for dine analyseresultater. Vi prioriterer derfor sporbarhed, kontrol og dokumentation højt lige fra produktion til levering af flydende gas eller gasflasker. Det betyder helt konkret, at

  • vi leverer certifikater med hver enkelt flaske efter ønske og behov

  • vi laver slutkontrol af tryk, utætheder og urenheder, hvor det er relevant

  • vi kontrollerer løbende samtlige gassers renhedsgrader under produktionen

  • vi beskriver alt i specifikationer, produktions- og træningslogs samt batchjournaler

  • vi analyserer hver enkelt gasflaske eller tank for urenheder før og efter påfyldning med udstyr, som er kalibreret med sporbare gasser.

KONTAKT VORES GASKONSULENT

BEVARER DU KVALITETEN FRA FLASKE TIL UDSTYR?

Få vejledning i gasinstallationer og rørføring, der transporterer dine gasser fra flasker til udstyr uden risiko for forurening.

HYDROGEN TIL DIN GASCHROMATOGRAF?

Dit valg af bæregas afhænger af den type detektor, du bruger, og de komponenter du gerne vil detektere. Bæregassen skal naturligvis have høj renhed og være kemisk inert over for prøven. I den forbindelse overvejer mange laboratorier brint som bæregas i stedet for helium eller nitrogen, men flere tøver, fordi de har spørgsmål til ydeevne, sikkerhed og omkostninger.

Hydrogen har i denne sammenhæng den laveste viskositet af alle gasser og giver derfor den højeste mobile fasehastighed og analysetid. Omvendt giver helium ofte den bedste samlede ydeevne og topopløsning til mange applikationer. Helium-udbuddet er imidlertid svingende, hvilket medfører, at prisen i perioder kan være meget høj.

Uanset hydrogen eller helium er renhedsgraden en vigtig faktor. Urenheder – især kulbrinter – forårsager basisstøj og nedsat følsomhed, hvilket kan øge detektionsgrænserne. Spor af vand og ilt kan desuden nedbryde den stationære fase og føre til for tidlig ødelæggelse af kolonnen.

I betragtning af den store mængde af forskellige detektorer, adskillelseskolonner og anvendelser inden for kvalitativ og kvantitativ analyse anbefaler vi, at du kontakter os for en nærmere diskussion af, hvilken bæregas der er mest optimal for din proces.

FÅ ET OVERBLIK OVER VORES RENE GASSER, OG HVILKE KVALITETER DE KOMMER I.

FÅ ET OVERBLIK OVER VORES RENE GASSER, OG HVILKE KVALITETER DE KOMMER I.