Iltflasker med medicinsk kviktop Kvinde der modtager iltbehandling med maske på

HVAD ER
ILTBEHANDLING?


Ilt gives til akut syge og patienter med nedsat iltmætning. Nedsat iltmætning betyder at lungernes evne til at optage oxygen fra luften ikke er tilstrækkelig. Det betyder, at der er risiko for livstruende iltmangel i kroppens celler, som kan føre til lungesvigt og i værste tilfælde dødsfald. Derfor er iltbehandling en livreddende og essentiel behandling.

HVORDAN BRUGES ILTEN
I BEHANDLINGEN?
 

Ilt bliver brugt som respirationsstøttende behandling, for at sikre optimal iltforsyning i indåndingsluften. Ved indlæggelse måler man iltmætningen hos alle akut syge voksne som en del af triagering og observationen i f.eks en akutmodtagelse. For at vurdere iltningsevne, vil man tit supplere med en arteriel blodgasanalyse med måling af saturation og partialtryk af ilt i det arterielle blod. Anbefalingen omfatter alle akut syge voksne patienter med lav iltmætning i præhospital behandling og under hospitalsindlæggelse. Der er dog en række patientgrupper der er undtaget.

HVORDAN FOREGÅR
ILTBEHANDLING?
 

Iltbehandling gives som iltterapi, og som iltbriller eller med iltmaske med reservoirpose. Er der tale om en længerevarende behandling, bruges der en varmvandsfugter. Desuden kan behandlingen gives som high flow, CPAP behandling, NIV behandling og til trachestomerede patienter. Desuden bruges det også akut, når patientens respirationen skal understøttes af håndventilation. 

Restriktiv og målrettet iltbehandling defineres som en behandling, hvor ilttilskuddet titreres således, at SpO2 er 94-98%. Dog skal man være varsom med KOL-patienter og patienter med højt BMI >40, de skal titreres målrettet til en SpO2 på 88-92%.

Hvis I vil vide mere om iltbehandling til KOL-patienter skal i kontakte vores dattervirksomhed Medical Danmark.

Strandmøllen iltflasker har prædefinerede indstillinger så de kan give fra 0,25 liter pr. min op til 25 liter pr. min. Indstillingerne kan nemt skiftes afhængig af patientens iltbehov. Desuden har Strandmøllen også flasker, der kan imødekomme high flow demand. 

 

NEMT OG HURTIGT
MED KVIK TOP®


KVIK TOP® flaskerne har
 

 • Lynkobling, så de nemt kan kobles til eks. respiratorer, kuvøser og oxygenterapi
   
 • Integrerede regulatorer, der gør det nemt og hurtigt at indstille ilt-forbruget
   
 • Beskyttelseshætter, så de beskyttes mod slag og uden besvær kan hænges på sengene
   
 • Prædefinerede indstillinger fra 0,25 liter til 25 liter pr. minut, som du nemt kan skifte imellem afhængigt af patienternes iltbehov.
   

Der er desuden tale om letvægtsflasker, så sundhedspersonale og portører oplever mindre belastning i forbindelse med flaskeskift, eller hvis patienter skal flyttes til andre afsnit eller sygehuse.

Brochure med medicinsk kviktop

BRUGERVEJLEDNING TIL
MEDICINSK KVIK TOP®


Vil du vide hvordan du bruger KVIK TOP® flaskerne i praksis, og hvor langt gassen rækker? Så læs med i brugervejledningen. Download den herunder. 

LÆGEMIDDELGASSER OG MEDICINSKE GASSER

GASKONCEPTER

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENTHos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for, at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.