Nitrogen flasker med gråt filter Digitale tal

KALIBRERING

HVAD ER 
KALIBRERING?Kalibrering handler kort fortalt om at justere og indstille en given enhed. Det kan fx være kalibrering af medicinsk udstyr, detektorer, udstyr til miljømåling eller chromatografer. I den forbindelse bruges vores gravemetrisk afvejede kalibreringsgasser som reference til indstilling af måleudstyret, der i sidste ende giver det en kendt nøjagtighed.

HØJRENE GASSER OG
SKRÆDDERSYEDE BLANDINGERDer stilles naturligvis høje kvalitetskrav til kalibreringsgasser og –blandinger for at sikre målingernes validitet og de efterfølgende analysers reliabilitet.

Disse krav efterlever vi selvfølgelig, når vi producerer højrene gasser i kvaliteter op til 5.0. Her sørger vi for alt lige fra klargøring og kvalitetssikring af flasker før fyldning til påfyldning, slutkontrol og efterfølgende homogenisering. Vi kan desuden levere gasser i kvaliteter op til 6.0 enten fra egen produktion eller i samarbejde med vores underleverandører.

Herudover producerer vi også gasblandinger på vores fabrik, hvor vi fremstiller dem på gravemetriske anlæg for at opnå optimal præcision. Det kan være alt lige fra simple to-komponentsblandinger til multi-komponentsblandinger i ppm-niveau eller med specielle krav til tolerancer og usikkerheder. Gassen og den dertilhørende emballage produceres efter ISO-6142, og vi kan ligeledes levere dem som medicinske blandinger.

AKKREDITERING
OG CERTIFIKATER
 

Der følger selvfølgelig altid et gravemetrisk certifikat med vores kalibreringsblandinger i henhold til ISO-6141. Hvis der er behov for blandinger med flere akkrediteringer, så sourcer vi blandinger med ISO-17025- og ISO-17034-akkrediteringer fra vores europæiske samarbejdspartnere.

Brochure med LAB LINE

SPORBARHED FRA PRODUKTION
TIL PÅFYLDNING


Der medfølger omfattende dokumentation til vores gasser og gasblandinger, så du til enhver tid kan få indblik i den gennemgående kontrol og kvalitetssikring. Læs mere om det i vores brochure, LAB LINE®.

GASSER TIL KALIBRERING

GASKONCEPTER

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENTHos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.