KØLING OG FRYSNING
AF FØDEVARER

- fx grøntsager, færdigretter, pålæg, fisk og kød.

Forbrugerne stiller stadig højere krav og har større interesse for de fødevarer, som de putter i indkøbskurven, uanset om det foregår digitalt eller nede i supermarkedet. Hvor mange kemiske konserveringsmidler indeholder den ene færdigret frem for den anden? Hvordan ser kyllingefileten ud? Er den frisk i farven, eller er den grå? Hvor lang er holdbarheden?

Spørgsmålene – udtalte eller ej – kan være mange og udfordrer dig som fødevareproducent, for der er mange forventninger, du skal tage stilling til og imødekomme for at sikre, at din vare lander i indkøbskurven. Lad os hjælpe dig, så du får de bedste forudsætninger.
 

NATURLIG KØLING AF FØDEVARER

Kemiske konserveringsmidler bidrager til at forlænge din fødevares holdbarhed og forhindrer således et stort madspild, men de kan være sundhedsskadelige i større mængder, eller hvis den enkelte forbruger lider af intolerance, allergi eller overfølsomhed. Der findes imidlertid et alternativ til konserveringsmidlerne, nemlig gas.

Gasser stammer fra naturen og ikke fra en artificiel fremstillingsproces ligesom konserveringsmidlerne. Det er i den forbindelse kuldioxid og nitrogen, som er de foretrukne gasser til køling af fødevarer, hvilket skyldes deres lave temperaturer, som giver mulighed for hurtig nedkøling.

Den hurtige nedkøling er en klar fordel, fordi du straks hæmmer bakterievæksten kraftigt ved at fortrænge ilt og lade vandet binde til fødevaren. Du fjerner med andre ord betingelserne for bakteriel aktivitet og fordærvelse, så længe din fødevare opbevares under samme kølige temperatur. Det betyder samtidig, at din fødevare fremstår mere frisk og appetitvækkende i køledisken.
 

HURTIG FRYSNING AF FØDEVARER

Konventionel frysning medfører ofte en forringelse af din fødevarekvalitet, hvilket skyldes den lange frysetid med dryptab og dehydrering til følge. Du kan dog nemt eliminere forringelsen, hvis du i stedet bruger gas til at fryse din fødevare.

Gasfrysning - nærmere bestemt nitrogenfrysning – er nemlig din genvej til kortere frysetid og bevaring af fødevarecellernes oprindelige form, så din fødevare fremstår så tæt på sit originale udseende, smag og kvalitet som muligt ved optøning. 

Den korte frysetid bidrager med andre ord til at

  • minimere væsketab og dehydrering

  • minimere brud på cellevæggene

  • skabe mikroskopiske iskrystaller

  • minimere udtørringstab.

Nitrogen er desuden en inaktiv gas, som hverken påvirker din fødevares smag eller sænker dens pH-værdi.

KONTAKT VORES GASKONSULENT

HAR DU BEHOV FOR AT TALE MED EN GASKONSULENT?

DOWNLOAD BROCHURE OM KØLING- OG FRYSNING I FØDEVAREINDUSTRIEN

FOOD LINE ® ER VORES KONCEPT TIL KØLING OG FRYSNING I FØDEVARE-INDUSTRIEN. ER DU KLAR TIL AT FÅ MERE AT VIDE?

HAR DU BRUG FOR TØRIS TIL TRANSPORT
AF FØDEVARER?

Med tøris kan du fastholde en lav temperatur hele vejen fra producent til detailhandel, når du transporterer mindre og letfordærvelige fødevarer som fx mejeriprodukter.

HVAD ER NITROGENFRYSNING UDEN FRYSEUDSTYR?

Det er umuligt. Du kan derfor købe frysetunneller, spiralfrysere, fryseskabe, immersionsfrysere og specialløsninger afhængigt af din fødevare, ønskede temperatur, plads og selvfølgelig din økonomi. Lad os sammen finde den mest optimale løsning.

GASSER TIL KØLING OG FRYSNING
AF FØDEVARER

GASKONCEPTER