Nitrogen flasker Bær på bånd der er frosset med nitrogen

KØLING OG FRYSNING 

KØLING OG FRYSNING
AF FØDEVARERForbrugerne stiller stadig højere krav og har større interesse for de fødevarer, som de putter i indkøbskurven, uanset om det foregår digitalt eller nede i supermarkedet. Hvor mange kemiske konserveringsmidler indeholder den ene færdigret frem for den anden? Hvordan ser kyllingefileten ud? Er den frisk i farven, eller er den grå? Hvor lang er holdbarheden?

Spørgsmålene – udtalte eller ej – kan være mange og udfordrer dig som fødevareproducent, for der er mange forventninger, du skal tage stilling til og imødekomme for at sikre, at din vare lander i indkøbskurven. Lad os hjælpe dig, så du får de bedste forudsætninger.

NATURLIG
FRYSNING


Kemiske konserveringsmidler bidrager til at forlænge din fødevares holdbarhed og forhindrer således et stort madspild, men de kan være sundhedsskadelige i større mængder, eller hvis den enkelte forbruger lider af intolerance, allergi eller overfølsomhed. Der findes imidlertid et alternativ til konserveringsmidlerne, nemlig gas.

Gasser stammer fra naturen og ikke fra en artificiel fremstillingsproces ligesom konserveringsmidlerne. Det er i den forbindelse kuldioxid og nitrogen, som er de foretrukne gasser til køling af fødevarer, hvilket skyldes deres lave temperaturer, som giver mulighed for hurtig nedkøling.

Den hurtige nedkøling er en klar fordel, fordi du straks hæmmer bakterievæksten kraftigt ved at fortrænge ilt og lade vandet binde til fødevaren. Du fjerner med andre ord betingelserne for bakteriel aktivitet og fordærvelse, så længe din fødevare opbevares under samme kølige temperatur. Det betyder samtidig, at din fødevare fremstår mere frisk og appetitvækkende i køledisken.

HURTIG
FRYSNING


Konventionel frysning medfører ofte en forringelse af din fødevarekvalitet, hvilket skyldes den lange frysetid med dryptab og dehydrering til følge. Du kan dog nemt eliminere forringelsen, hvis du i stedet bruger gas til at fryse din fødevare.

Gasfrysning - nærmere bestemt nitrogenfrysning – er nemlig din genvej til kortere frysetid og bevaring af fødevarecellernes oprindelige form, så din fødevare fremstår så tæt på sit originale udseende, smag og kvalitet som muligt ved optøning. 
 

Den korte frysetid bidrager med andre ord til at
 

 • minimere væsketab og dehydrering
   
 • minimere brud på cellevæggene
   
 • skabe mikroskopiske iskrystaller
   
 • minimere udtørringstab.
   

Nitrogen er desuden en inaktiv gas, som hverken påvirker din fødevares smag eller sænker dens pH-værdi.

TØRIS TIL TRANSPORT
AF FØDEVARER
 

Med tøris kan du fastholde en lav temperatur hele vejen fra producent til detailhandel, når du transporterer mindre og letfordærvelige fødevarer som fx mejeriprodukter.

SPECIELUDVIKLET
TIL DIN BRANCHE


FOOD LINE® er vores unikke produktlinje til dig i fødevareindustrien. Her kan du læse om alt fra køling og frysning af fødevarer til MA-pakning. Læs om et udvalg af vores løsninger til dig i fødevareindustrien. 

GASSER TIL KØLING OG FRYSNING AF FØDEVARER

GASKONCEPTER

KONTAKT VORES GASKONSULENT

VIL DU SPARRE MED EN
ERFAREN GASKONSULENT?Hos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.