SMERTELINDRING MED LATTERGAS OG LATOX 

- til hospitaler og medicinske aktører.

Latox (N2O, dinitrogenoxid blandet med Oxygen) er et lægemiddel, som anvendes i sundhedssektoren til behandling af procedurerelaterede smerter. Lattergas er det lægemiddel, der anvendes i Latox:

Fordelene ved lattergas og Latox:

  • Lattergas (Latox) virker sederende, smertelindrende (analgetisk), amnestisk, angstdæmpende, og kan hjælpe ved f.eks. nåleskræk.

  • Lattergas (Latox) har effekt efter 3-5 minuters inhalation og virkningen aftager efter 3-5 min.

  • Anvendelsen hæmmer hverken respirationen eller cirkulationen.

  • Bruges især på børne- og fødeafdelinger.

Strandmøllens produkt Latox er et præblandet produkt bestående af 50% lattergas (N20) og 50% oxygen (O2). Flasken leveres som en 5L flaske med KVIK TOP ®.

Inhalationen af Latox administreres med en tilhørende demand-ventil.

KONTAKT VORES GASKONSULENT

HAR DU BRUG FOR VEJLEDNING?

Strandmøllens gaskonsulenter med ansvar for healthcare og medicinske aktører har sundhedsfaglig baggrund, og er klar til at rådgive om gasser og svare på spørgsmål.

VIL DU VIDE, HVORDAN MAN BRUGER KVIK TOP ®-FLASKERNE I PRAKSIS, OG HVOR LANGT GASSEN RÆKKER?

KAN DU HOLDE STYR PÅ DINE FLASKER?

Det kan være svært, når ilt-flaskerne transporteres rundt mellem hospitalernes mange afsnit og lageret. Heldigvis kan du få hjælp af vores flaskestyringssystem, som 24 timer i døgnet giver dig overblik over de flasker, der er i rotation, og om flaskerne er ved at være tomme.

LÆGEMIDDELGASSER OG
MEDICINSKE GASSER

PHARMACEUTISKE GASSER

GASKONCEPTER