Helium

Helium er en farveløs, smagsløs, lugtfri, ikke giftig og ikke brændbar gas. 

Typiske anvendelser:

  • I sundhedsvæsenet til køling af magneter i MRI og NMR scannere
  • På neonatal afdelinger i forbindelse med luftvejssygdomme sammen med oxygen
  • Laboratorier/analyser som en bæregas i gaskromatografi
  • Til kalibrering og som restgas i blandinger
  • Beskyttelsesgas ved buesvejsning
  • Lækagesøgning
  • Laserskæring
  • Ballongas

Leveringsformer

Helium leveres i komprimeret form i gasflasker og batterier, samt i flydende form primært til scannere.
 

Fremstilling af Helium

Helium udvindes fra naturgas, hvor koncentrationen er høj nok, > 0,2 %.