Lattergas flaske med medicinsk kviktop Kvinde på båre på vej ind i ambulance der modtager smertelindring

SMERTELINDRING
TIL VOKSNE

 

Procedurerelaterende smerter kan opstå i forbindelse med smertefulde og angstfulde procedurer. Dette kan f.eks være reponering af distale luxationer, gipsanlæggelse, anlæggelse af drop (PVK), rensning af sår og lignende. I den forbindelse kan det være vigtigt, at tilbyde patienten smertelidring i form af lattergas. 

Det er vigtigt at huske på, at al smerte er fysisk og psykologisk, samt føles individuelt og at smerteopfattelsen bliver styret af hjernen. 

 

HVORDAN KAN 
MAN SMERTELINDRE?
 

For at smertelindre procedurerelaterede smerter kan der behandles med lattergas. Lattergas bruges til behandling af smerter af let til moderat styrke. Den smertelindrende effekt opnås hurtigt efter 3-5 minutter, og effekten aftager lige så hurtigt igen. Lattergas har også en let sederende effekt, og det kan derfor øge smertetærsklen overfor diverse procedurerelaterede smerter. En fordel ved lattergas er, at der stadig bevares spontan respiration, luftvejsreflekser og en upåvirket hæmodynamik hos patienten. 

Strandmøllen A/S tilbyder både lattergas (N2O) og Latox, som er en gasblanding (50% O2 og 50% N2O). Begge gasarter er underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse, batchstyring og løbende tilsyn, da det bruges som lægemiddel. På langt de fleste sygehuse og hospitaler i Danmark bruges en gasblanding bestående af 50% Oog 50% N2O, når formålet med brugen er smertelindring. Hos Strandmøllen kaldes blandingen for Latox. 

KAN BRUGES I
FLERE SAMMENHÆNGE
 

Lattergas bliver brugt på flere akutmodtagelser, ortopædkirurgiske ambulatorier og lignende. Det anvendes blandt andet i forbindelse med procedure som:
 

 • Suturering af større sår
   
 • Fjernelse af fremmedlegemer
 • Flytning, transport, smertelindring i ambulancer
   
 • Immobilisering
   
 • Lejring og/eller afklædning af smertepåvirkede voksne. 

 

HVORDAN ADMINISTRERES
LATTERGAS?

 

Lattergas administreres altid med demand-ventil. Patienten udlufter sig selv efter behandling, og i habituel tilstand efter 3-5 minutter efter behandlingen. Som sundhedsfaglige er det vigtig at man kender til brugen af lattergas, samt kan forberede patienten på brugen af lattergas. Her er det vigtigt at skabe ro på stuen, og give patienten tid til at spørge ind til den kommende procedure.

Vi på Strandmøllen kommer gerne ud og underviser personalet i brugen af lattergas til procedurerelaterede smerter hos voksne. Vi har udstyret og ekspertisen, da vores undervisere selv er uddannet sygeplejersker og tidligere har arbejdet med produktet og konceptet. Hart du brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte en af vores gaskonsulenter.

 

SÅDAN OPBEVARER DU DINE
TRYKFLASKER SIKKERT

 

Vi har samlet et overblik over, hvilke love, standarder og rekommandationer du skal overholde for at opbevare og håndtere lægemiddelgasser på sikker vis.

LÆGEMIDDELGASSER OG MEDICINSKE GASSER

GASKONCEPTER

KONTAKT VORES GASKONSULENT

RÅDGIVNING FRA EN
ERFAREN GASKONSULENTHos Strandmøllen får du god og ærlig rådgivning. Det er essentielt for os, at vi sørger for, at du som kunde får det rigtige og mest kosteffektive udbytte. Lad os sammen finde den bedste løsning til dig.