Farmaceutisk industri

Ved produktion af lægemidler, anvendes gasser i mange processer fra forskning og udvikling til selve fremstillingen af lægemidlerne.

Industrien stiller der store krav til sporbarhed og kvalitet af såvel råvarer som hjælpestoffer.

Dine fordele ved at købe gas hos Strandmøllen:

  • Som førende fremstiller og leverandør af gasser klassificeret som lægemidler til den danske sundhedssektor, har Strandmøllen stor erfaring med råvarekontrol og produktion i henhold til GMP og den europæiske farmakopé.
  • Med fokus på den farmaceutiske industri har Strandmøllen udviklet PHARMA LINE® og PHARMA LINE®ULTRA konceptet, der er fremstillet efter samme høje krav til bl.a. sporbarhed som lægemiddelgasserne
  • Til formål, hvor der er behov for ekstra rene gasser og gasblandinger f.eks. til analyseformål tilbydes produkterne fra LAB LINE® serien
  • Kvalitet af råvarer og færdigprodukter kontrolleres på analyselaboratorie