Gas 

De mest benyttede gasser på tværs af brancher er nitrogen, oxygen og argon, som vi producerer på vores luftgasanlæg i henholdsvis Danmark og Sverige.

Råvarerne er den atmosfæriske luft, som vi hver især indånder; en masse strøm og i visse tilfælde også vand. Den atmosfæriske luft består af 78,1 % nitrogen, 20,95 % oxygen, 0,93 % argon og 0,002 % neon, helium, krypton og xenon.

Vi udvinder gasserne gennem såkaldte destillationsprocesser, hvor vi adskiller luftarterne fra hinanden via deres individuelle kogepunkter. Du kan se nærmere om vores produktionsproces på vores interaktive illustration her.

GASSER I HVERDAGEN

Det kan som almindelig forbruger være svært at forstå, hvad gas helt præcist er, og hvordan du har gavn af det. Det skyldes, at gas er uhåndgribeligt i modsætning til fx en bil eller en liter letmælk, og at gas primært indgår i andre virksomheders produktioner.

Gas er med andre ord lidt svært at få øje på, og vi står derfor bag en brochure, som sætter ord på, hvordan du i større eller mindre grad har gavn af gasser i din hverdag.