Gas er ikke bare gas

Strandmøllen producerer og sælger en lang række gasser, der alle produceres på hver sin måde. 

De primære gasser der bliver brugt i mange brancher er nitrogen, oxygen og argon. Disse gasser producerer vi på vores egne luftgasfabrikker med den atmosfæriske luft som råvarer.

Hvad består den atmosfæriske luft af?

 

Gasser i vores hverdag 

Mennesker der ikke har en professionel tilknytning til gasbranchen, har ofte en begrænset idé om, hvordan luftgasser bruges. Dette skyldes dels, at gas ikke er fysisk håndgribeligt ligesom andre produkter som f.eks. tøj, biler, mælk m.m. og dels, at gasserne overvejende indgår som en underleverance i andre virksomheders produktion.

Råvaren er den luft, vi indånder plus en masse strøm. Atmosfærisk luft består af 20,95 % ilt, 78,1 % nitrogen og knap 0,93 % argon. De forskellige gasser udvindes ved såkaldte destillationsprocesser. Produkternes individuelle kogepunkter muliggør, at man kan ”adskille”  de forskellige gasarter fra hinanden. 

Hydrogen fremstilles ved elektrolyse, og råvarer er vand og strøm. Acetylen udvikles fra calciumkarbid, der er en sammensmeltning af koks og limsten.

Læs mere om gasser i din hverdag